Myokardiální funkce a nízký srdeční výdej u dětí po operaci vrozené srdeční vady – jsou všechny inhibitory fosfodiesterázy stejně účinné?


Low Cardiac Output and Myocardial Function Following Cardiac Surgical Treatment in Children – is there a Difference in the Effect of Phosphodiesterase Inhibitors?

The authors assessed the effect of enoximone and milrinone on cardiac function in paediatric patients with postoperative low cardiac output syndrome. Twenty five patients with low cardiac output syndrome following cardiac surgical treatment were studied between January 2000 and November 2003, age range between 0.2 and 40 months (median 8 months) and weight between 2.7 and 13.7 kg (median 8.4 kg). Echocardiographic, Doppler derived, time interval based index of myocardial performance was used to study cardiac function prior to and while on intravenous enoximone or milrinone treatment for 12–24 hours. Deterioration of right and left ventricular myocardial function as assessed by myocardial performance index was observed in the nine patients treated with enoximone (mean right ventricular index from 0.4, SD 0.177, to 0.658, SD 0.183, p=0.007, mean left ventricular index from 0.384, SD 0.192, to 0.578, SD 0.244, p=0.003). Treatment with milrinone led to improvement in biventricular myocardial function (mean right ventricular index from 0.521, SD 0.213, to 0.385, SD 0.215, p=0.003, and mean left ventricular index from 0.636, SD 0.209, to 0.5, SD 0.171, p=0.012) in the remaining 16 patients. No difference was found in the values of heart rate corrected right or left ventricular ejection time in patients prior to and while on treatment with milrinone (right ventricle: mean 1.23, SD 0.42 and 1.14, SD 0.48, p=0.29; left ventricle: mean 1.17, SD 0.51 and 1.13, SD 0.48, p=0.66). The direct myocardial effect of milrinone forms part of the mechanism behind its already proven clinical benefit in children with low cardiac output syndrome following cardiac surgery.

Key words:
congenital heart defect, operation, myocardial function, phosphodiesterase inhibitors


Autoři: U. Pratap;  B. Duggal;  J. Kaplanová 1;  Z. Slavík
Působiště autorů: Department of Paediatrics, Royal Brompton & Harefield NHS Trust, Londýn, Velká Británie ;  Dětská klinika LF UK, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. E. Pařízková, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (2): 71-75.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem naší práce bylo studium vlivu milrinonu a enoximonu na myokardiální funkci u dětí s nízkým srdečním výdejem po operaci vrozené srdeční vady. V období od ledna 2000 do listopadu 2003 autoři vyšetřili 25 pacientů s nízkým srdečním výdejem ve věku od 0,2 do 40 měsíců (medián 8 měsíců) a s tělesnou hmotností od 2,7 do 13,7 kg (medián 8,4 kg). K posouzení myokardiální funkce použili index myokardiální funkce založený na echokardiograficky získaných časových intervalech průtoku krve srdečními chlopněmi. Měření autoři prováděli v časném pooperačním průběhu před začátkem a za 12–24 hodin po zahájení intravenózní léčby enoximonem a milrinonem. U 9 pacientů léčených enoximonem došlo ke zhoršení funkce myokardu pravé a levé komory (průměrná hodnota indexu funkce pravé komory z 0,4, SD 0,177, na 0,658, SD 0,183, p = 0,007, průměrná hodnota indexu funkce levé komory z 0,384, SD 0,192, na 0,578, SD 0,244, p = 0,003). Léčba milrinonem vedla ke zlepšení funkce myokardu obou komor (průměrná hodnota indexu pravé komory z 0,521, SD 0,213, na 0,385, SD 0,215, p = 0,003, a průměrná hodnota indexu levé komory z 0,636, SD 0,209, na 0,5, SD 0,171, p = 0,012) u zbývajících 16 pacientů. Nebyl nalezen rozdíl v hodnotách na srdeční frekvenci korigovaného ejekčního času pravé a levé komory před léčbou a během léčby milrinonem (pravá komora: průměr 1,23, SD 0,42 a 1,14, SD 0,48, p = 0,29; levá komora: průměr 1,17, SD 0,51 a 1,13, SD 0,48, p = 0,66). Přímý vliv milrinonu na funkci myokardu tvoří součást jeho prokázaného pozitivního účinku u dětských pacientů s nízkým srdečním výdejem po operacích vrozených srdečních vad.

Klíčová slova:
vrozená srdeční vada, operace, myokardiální funkce, inhibitory fosfodiesterázy


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×