Strabismus u dětí


Strabismus in Children

This postgraduate communication deals with the problems of strabismus and amblyopia in children from thepoint of view of detection of patients in pediatric preventive examinations. Screening examinations of strabismusby means of Brückner corneal light reflux test are recommended and the technique for the examination of visualacuity in individual age periods is explained. The author draws attention to necessary close cooperation withparents and their active participation in orthoptic and pleoptic care. The communication includes a chapter aboutphysiology of vision and evaluation of individual stages. The author outlines the techniques of orthoptic examinationprocedure in the ophthalmologist's consulting room. Basic kinds of strabismus and the ways of conservativeand surgical therapy are documented. All diagnostic and therapeutic procedures are aimed to be finished beforethe child enters the school education.

Key words:
strabismus in children, amblyopia, physiology of vision, surgical treatment of strabismus, conservativetherapy of strabismus, orthoptics, pleoptics, refraction defects


Autoři: J. Krásný
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (9): 463-472.
Kategorie: Články

Souhrn

Postgraduální referát se zabývá problematikou strabismu a tupozrakosti u dětí z hlediska záchytu nemocnýchpři pediatrických preventivních prohlídkách. Doporučuje screeningové vyšetření strabismu pomocí Brücknerovaprosvětlovacího testu a vysvětluje techniku vyšetření zrakové ostrosti v jednotlivých věkových obdobích. Upozorňujena nutnost úzké spolupráce s rodiči a jejich aktivní zapojení do ortoptické a pleoptické péče. Součástí sděleníje kapitola o fyziologii vidění, hodnocení jednotlivých etap. Autor seznamuje s technikami ortoptického vyšetřovacíhopostupu v ordinacích oftalmologa. Dokumentuje základní druhy strabismů a způsoby konzervativní i chirurgickéléčby. Cílem všech diagnostických a léčebných postupů je ukončení základní péče před školní docházkou.

Klíčová slova:
strabismus u dětí, amblyopie, fyziologie vidění, chirurgická léčba strabismu, konzervativní léčbastrabismu, ortoptika, pleoptika, refrakční vady

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se