Diastáza přímých břišních svalů - projev vitamin D deficitní myopatie


Diastasis of Direct Abdominal Muscles - Manifestation of Vitamin D Deficient Myopathy

The author's long-term experience in pediatric and rehabilitation practice has shown that cases of diastasis ofdirect abdominal muscles in linea alba are not isolated. The defect occurs most often in cases of vitaminDdeficiencyin childhood as well as in adult age, as a manifestation of rachitic or poromalacic myopathy with weakenedmuscular and ligamentary tissues. In most of 297 patients in our dispensary who were affected by diastasis duringfour years (2000 - 2003), there were simultaneously signs of rachitis of thorax, spine or on lower extremities,indicating vitamin D deficiency during childhood.The weakened anterior wall of the belly resulting from diastasis becomes the cause of muscular dysbalance inthe beginning and subsequently into lumbar vertebropathy (vertebral affection), especially due to other aggravatingfactors, e.g., acrobatism, heavy physical work or pregnancy.The treatment of diastasis in early childhood, specialized therapy by vitamin D and therapeutic exercise couldcontribute not only to prevention of abdominal protrusion, but also decreased incidence of invalidating vertebropathiesin adult age.

Key words:
diastatis of direct abdominal muscles, rachitic etiopathogenesis, prevention in childhood, supplementationwith vitamin D


Autoři: H. Paszková
Působiště autorů: Rehabilitační oddělení Nemocnice, Český Těšín vedoucí MUDr. B. Zbránková
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (7): 337-340.
Kategorie: Články

Souhrn

Lékařka s dlouholetou pediatrickou a rehabilitační praxí zjišťuje, že rozestup přímých břišních svalů v lineaalba není zcela ojedinělým jevem. Vyskytuje se převážně v případech deficitu vitaminu D jak v dětství, taki v dospělosti, jakožto projev rachitické, respektive poromalatické myopatie s oslabením svalové a vazivové tkáně.U převážné většiny 297 dispenzarizovaných pacientů s diastázou během čtyř let (2000 - 2003) byly současněpřítomné známky rachitidy buďto na hrudníku, na páteři nebo i na dolních končetinách, svědčící o deficituvitaminu D v dětství.Diastázou oslabená přední stěna břišní se stává u postižených příčinou zprvu dysbalance svalové a poslézei lumbální vertebropatie, zvláště v důsledku dalších přitěžujících faktorů, jak např. akrobacie, těžké fyzické prácenebo těhotenství.Podchycení diastázy v útlém dětství, její cílená léčba vitaminem D a léčebným tělocvikem by mohly přispětnejen k zamezení břišní protruze, nýbrž i ke snížení incidence invalidizujících lumbálních vertebropatií v dospělosti.

Klíčová slova:
diastáza přímých břišních svalů, rachitická etiopatogeneze, prevence v dětství, suplementacevitaminem D

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se