Germinom pineální a supraselární oblasti u 11letého chlapce


Germinoma of Pineal and Suprasellar Regions in 11-year Old Boy

The case of 11-year old boy is described. At 8th year of his age a hypothyreosis was found. Polydipsia, polyuria,headache, diplopia and panhypopituitarism occured at 9th year of age. MRI examination of CNS revealed twotumors localized in the pineal and suprasellar regions. Histological finding of resected part of the tumor at pinealregion revealed a germinoma. The boy was treated with radiotherapy and chemotherapy and complete remissionwas induced. Six months later the first relaps arose and the boy was treated with chemotherapy and the secondcomplete remission was induced. After the next six months a second relapse occurred. Because all possibilities oftherapy were exhausted, the therapy was only symptomatic and during the large infiltration of brain by the tumorthe boy died of bronchopneumonia 21 months after the beginning of the disease.

Key words:
germ-cell tumor, germinoma, pineal and suprasellar tumors


Autoři: Š. Hadravská 1;  P. Mukenšnabl 1;  T. Kohoutek 2;  J. Kobr 3;  J. Ferda 4
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav FN, Plzeň1 přednosta prof. MUDr. M. Michal Ústav histologie a embryologie LF UK, Plzeň2 přednostka doc. MUDr. J. Kočová, CSc. Dětská klinika FN, Plzeň3 přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc. Radiodiagnostická klinika F
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (6): 300-303.
Kategorie: Články

Souhrn

Je popisován případ 11letého chlapce, u něhož byla ve věku 8 let zjištěna hypotyreóza. V 9 letech se u něj náhleobjevily polydipsie, polyurie, bolesti hlavy, diplopie a hypopituitarismus. MRI vyšetření CNS prokázalo dvasamostatné tumory lokalizované v pineální a supraselární oblasti. Histologickým vyšetřením resekované částitumoru pineální oblasti byl diagnostikován germinom. Chlapec podstoupil radioterapii a chemoterapii s navozenímkompletní remise. Za 6 měsíců došlo k prvnímu relapsu nemoci, který byl léčen chemoterapií s indukcí druhékompletní remise. Za dalších 6 měsíců došlo k druhému relapsu. Pro vyčerpání terapeutických možností bylchlapec již léčen jen symptomaticky a při rozsáhlé infiltraci mozku tumorem zemřel na aspirační bronchopneumonii21 měsíců od začátku nemoci.

Klíčová slova:
germinální tumory, germinom, pineální a supraselární tumory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se