Kvalita pediatrické intenzivní péče v České republice


Quality of Paediatric Intensive Care in the Czech Republic

Objective:
The objective of the work was to assess the severity of the condition in children hospitalized at unitsof intensive and resuscitation care in hospitals of the Czech Republic, to assess the actual and predicted mortalityand their ratio - the standardized mortality ratio - SMR.Type of study: Prospective observational multicentre study during Jan. 1. 2001 to Jan. 1, 2002.Place: 11 units of intensive and resuscitation paediatric care in hospitals Czech Republic. Patients: All children hospitalized in 2001 at intensive and resuscitation care units of collaborating departments.Method: In all children the PRISM score on admission was assessed, the predicted mortality was defined andthe actual mortality was assessed as well as their ratio (SMR - standardised mortality ratio). The predictedmortality, actual mortality andSMR was assessed for different categories of patients by PRISM score on admission(0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, > 30).Results: A total of 2934 children were included in the study with a mean hospitalization period of 5.4 days andmean PRISM score of 5.6. The predicted mortality derived from the PRISM score was 4.6% (the death of135 patientswas predicted).The actualmortalitywas 3.1%- 92 patients died. TheSMR is 0.68. Also in all categoriesaccording to the level of the PRISM score the actual mortality was lower than the predicted one (SMR < 1).Conclusion: The mean PRISM score of children hospitalized at intensive care units during the period ofinvestigation was 5.6 which predicts a mortality of 4.6%. The actual mortality was 3.1% and the SMR 0.68. Thesedata provide evidence of a very good standard of care provided by paediatric intensive care departments.

Key words:
PRISM score, intensive care, Standardised Mortality Ratio, children, quality


Autoři: M. Fedora ;  J. Biolek 1;  Brožl. 2;  I. Fanta 3;  R. Hrdlička 4;  J. Kalousová 5;  J. Kobr 6;  ....
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum FN Brno, Dětská nemocnice primář MUDr. M. Klimovič JIRP NsP, Most1 primář MUDr. J. Biolek . . . .
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (1): 10-14.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Cílem studie bylo zjistit závažnost stavu dětí hospitalizovaných na jednotkách intenzivní a resuscitačnípéče nemocnic v České republice, zjistit skutečnou a predikovanou mortalitu a jejich poměr (SMR -Standardised Mortality Ratio).Typ studie: Prospektivní observační multicentrická studie v období od 1. 1. 2001 do 1. 1. 2002.Místo: 11 jednotek intenzivní a resuscitační pediatrické péče nemocnic ČR.Pacienti: Všechny děti, které byly v průběhu roku 2001 hospitalizovány na jednotkách intenzivní a resuscitačnípediatrické péče zúčastněných pracovišť.Metoda: U všech dětí bylo stanoveno příjmové PRISM skóre, určena predikovaná mortalita a sledovánaskutečná mortalita a jejich poměr (SMR - Standardised Mortality Ratio). Dále byla určena predikovanámortalita,sledována skutečná mortalita a SMR pro jednotlivé kategorie pacientů podle výšky příjmového PRISM skóre(0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, > 30).Výsledky: Celkem 2934 dětí bylo zařazeno do studie s průměrnou délkou hospitalizace 5,4 dní a průměrnýmPRISM skóre 5,6. Predikovaná mortalita odvozená od PRISM skóre byla 4,6 % (predikováno bylo úmrtí 135pacientů). Skutečná mortalita byla 3,1 % - zemřelo 92 pacientů. Poměr skutečné a predikované mortality (SMR)je 0,68. Rovněž ve všech kategoriích podle výšky PRISM skóre byla skutečná mortalita menší než predikovaná(SMR < 1).Závěr: Průměrné PRISM skóre dětí hospitalizovaných na JIP ve sledovaném období bylo 5,6, což predikujemortalitu 4,6 %. Skutečná mortalita byla 3,1 % a jejich poměr (SMR) 0,68. Tyto údaje dokazují velmi dobrouúroveň kvality péče, kterou pracoviště pediatrické intenzivní péče poskytují.

Klíčová slova:
PRISM skóre, intenzivní péče, Standardised Mortality Ratio, děti, kvalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se