Orexiny - experimentální poznatky a perspektivy v pediatrické praxi


Orexins - Experimental Studies and Perspectives in Paediatrics

Orexin A (hypocretin 1) and orexin B (hypocretin 2) are hypothalamic neuropeptides derived from oneprecursor molecule - preproorexin. They were discovered by two independent teams in 1998. Orexins are involvedin regulation of food intake, energy homeostasis, sleep-wake cycle and neuroendocrine functions. There are tworeceptors for orexins - OXR1/Hcrtrl and OXR2/Hcrtr2. Cells producing these neuropeptides are localized ina small population within the lateral and perifornical hypothalamic area. Fibres of these cells are in many areasof the central nervous system and have mainly an excitatory effect. In animals orexins stimulate food intake. Thereare several mutations in the orexin system, that cause narcolepsy in mice, dogs and humans. Disorders of foodintake are a very serious problem of childhood. Disturbances of the sleep-wake cycle often develop duringadolescence and knowledge of involvement of neuropeptides in the pathogenesis of these processes may contributeto improvement of diagnostic and therapeutic procedures. Investigation of orexins in human can reveal the role ofthe orexin system in the pathogenesis of illnesses and can bring new knowledge in the field of paediatric nutrition,psychiatry and neurology.

Key words:
orexins, hypocretins, hypothalamus, obesity, anorexia nervosa, narcolepsy


Autoři: J. Bronský 1;  M. Chada 1;  J. Nevoral 2;  H. Krásničanová 2;  L. Lisá 2;  R. Průša 1
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 1 přednosta doc. MUDr. R. Průša, CSc. 1. dětská klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 2 přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (10): 600-603.
Kategorie: Články

Souhrn

Orexin A (hypocretin 1) a orexin B (hypocretin 2) jsou hypothalamické neuropeptidy vznikající ze společnéhoprekurzoru - preproorexinu. Byly objeveny dvěma nezávislými týmy v roce 1998. Podílejí se na regulaci příjmupotravy, energetické homeostázy, cyklu spánku a bdění a neuroendokrinních funkcí. Orexiny působí prostřednictvímdvou receptorů - OXR1/Hcrtrl a OXR2/Hcrtr2. Buňky obsahující tyto neuropeptidy tvoří malou populaciv oblasti laterálního a perifornikálního hypothalamu. Jejich vlákna zasahují do celé řady oblastí centrálníhonervového systému a mají převážně excitační charakter. Na zvířecích modelech byly prokázány účinky orexinů nazvýšení příjmu potravy. Porucha v orexinovém systému se u myší, psů a lidí podílí na vzniku narkolepsie. Poruchypříjmu potravy jsou v dětské populaci velmi závažným problémem. Poruchy spánku se často rozvíjejí v obdobíadolescence a znalost účasti mozkových neuropeptidů na jejich patogenezi může přispět k včasné diagnosticea cílené terapii. Vyšetřování hladin orexinů v biologickém materiálu za různých patologických stavů je potřebnépro určení úlohy orexinového systému v lidské populaci a v budoucnu může přinést řadu nových poznatkův oblastech dětské výživy, psychiatrie i neurologie.

Klíčová slova:
orexiny, hypocretiny, hypothalamus, obezita, mentální anorexie, narkolepsie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se