Lidí málo, práce hodně


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 54, 2018, No. 2, p. 48
Kategorie: Interview

Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC vystudovala všeobecné lékařství na LF UP v Olomouci, kde absolvovala i doktorské studium. Od promoce pracovala v ostravských pracovištích patologie, jak ve státních (FNO, dříve KÚNZ), tak i v soukromém sektoru (CGB laboratoř a.s.). Od května 2007 je přednostkou Ústavu patologie FNO a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na LF OU byla od roku 2010 po tři roky proděkankou pro vědu a výzkum, od roku 2017 pracuje jako proděkanka pro specializační vzdělávání. Kromě gynekologické a urologické patologie a cytologické diagnosticky se specializuje i na oblast nanopatologie.

 

Jak se žije patologům v Ostravě?

Ostrava má mnohá specifika, kromě jiného jsou to určitě dohasínající uhelné doly, ale také nejhustší síť patologií v ČR.  V adresáři www.patologie.info je uvedeno celkem 16 pracovišť v kraji, z nichž 7 je přímo v Ostravě. Konkurenční prostředí je tedy silné, dravé, ale úměrné schopnostem a možnostem laboratoří poskytujících služby v odbornosti patologie. Mnohá pracoviště spolu vzájemně spolupracují, personálně si vypomáhají, a tak se dá říct, že se patologům v ostravském regionu žije dobře. Stále zde platí: lidí málo, práce hodně. Ale zda je to názor všech patologů, to zaručit nemohu; jsem životní optimista a navíc ta, která se angažuje v akademické, státní ale i soukromé patologii.

Ústav, který vedeš, je součástí nejmladší lékařské fakulty v ČR.  Jak vlastně taková nová lékařská fakulta vzniká?

Historie Lékařské fakulty (LF) je datována rokem 1993, kdy byla na Ostravské univerzitě (OU) založena Zdravotně sociální fakulta (ZSF). Tato vznikla ve stejném konceptu a době jako obdobné fakulty v České republice i na Slovensku – tedy jako vzdělávací instituce pro spolupráci zdravotnických oborů a oborů zaměřených na sociální práci. Po roce 2004 se ZSF cíleně zaměřila na vzdělávání v této oblasti a počtem a strukturou zdravotnických studijních programů, stejně jako oborů, patřila mezi největší v ČR. Počátkem akademického roku 2008/9 byla ZSF přejmenována na Fakultu zdravotnických studií (FZS). Úspěšnou akreditací studijního programu Všeobecné lékařství v dubnu 2010 začíná nová éra rozvoje fakulty. Díky vysokému úsilí zvláště prof. Močkoře a dalších pracovníků kraje byla zaregistrována na MŠMT změna Statutu OU ve smyslu změny FZS na LF. Takže trochu komplikovanější začátek, nicméně s dobrým koncem. Osmiletá historie LF má za sebou řádku absolventů, z nichž mnozí zůstali Ostravě věrni a pracují ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) či dalších zdravotnických zařízeních Moravskoslezkého kraje (MSK).

Jak vypadá kurikulum - držíte se klasiky nebo experimentujete?

Vzhledem k tomu, že LF nabízí vzdělávání nejen v šestiletém oboru Všeobecné lékařství, ale i v bakalářských studijních oborech pro zdravotnické profese a to již od roku 1993, mají akademičtí pracovníci ÚP už 25leté zkušenosti s výukou patologie. Držíme se klasiky, jelikož jsme umravňováni a vedeni řadou nestorů, jako je například prof. Mačák; nicméně kolektiv vyučujících lékařů je mladý, o to více flexibilní a velmi schopný.

Jak je fakulta začleněna do univerzitního celku?

V roce 1991 vznikla OU se třemi fakultami - filozofickou, přírodovědeckou a pedagogickou. V roce 2008 pak přibyla Fakulta sociálních studií a Fakulta umění, a jak již jsem uvedla, Lékařská fakulta byla založena jako poslední v roce 2010. Přestože je fakultou nejmladší, je o ní v současné době hodně slyšet v souvislosti s FNO a v souvislosti s akcemi, které pořádá. OU je v současnosti významnou vzdělávací i vědeckovýzkumnou regionální institucí. Je výrazným aktérem na poli kulturně-společenského dění v Ostravě i celém kraji, podílí se na řadě akcí pro veřejnost, z nichž nejznámější je Ostravská Noc vědců nebo Jsme Ostravská! Pro příklad - věřil bys, že naši studenti vařili i vlastní pivo IQač – hořký ležák nabitý ginkgo bilobou, která podporuje dobrou funkci mozku?

Jaké to je budovat nový univerzitní ústav patologie?

V době vzniku LF zahájil ÚP LF činnost v budově společně s Ústavem normální anatomie a histologie, kde dříve byla vedena výuka patologie pro bakalářské obory. Prostory byly velmi stísněné a vybavení nevyhovující. Z tohoto důvodu jsem požádala vedení LF a FNO o přesun výuky do FNO, kde jsme zrekonstruovali stávající nevyužívané prostory. Vybudovali jsme  laboratoře pro výuku zdravotních laborantů, seminární místnosti a dva mikroskopické sály. Nezbytnou součástí byly i administrativní prostory se zázemím pro studenty. Je příjemné slyšet, když si studenti pochvalují i nové prostory, vybavení a audiovizuální techniku. Co se týká vědecko-výzkumných aktivit ústavu, navazujeme na činnost, která byla realizována v nemocnici. FNO se začlenila do skupiny organizací s institucionální podporou již dříve a tak jsme tyto zkušenosti mohli zužitkovat i na akademické půdě. Práce to ale nebyla jednoduchá a jako proděkanka LF OU pro vědu a výzkum jsem musela tvrdě bojovat o každý RIV bod. V současné době díky podpoře MSK došlo k významnému posunu ve výzkumných projektech a iniciaci nových projektů. Dlouhodobě spolupracujeme s Technickou univerzitou v Ostravě na problematice nanočástic a jejich vlivů na lidský organismus. Nový univerzitní ústav by nefungoval bez úzké spolupráce vedení FNO, OU a LF, bez vysokého nasazení všech spolupracovníků ÚP, jimž za to všem patří velký dík.

Jak zajišťujete výuku?

Vyjma dvou čerstvě nastoupivších lékařek – absolventek, jsou do výuky zapojeni všichni lékaři ÚP a část zdravotních laborantek. Skloubení zdravotnické činnosti s výukou medicínských ale i paramedicínských oborů není jednoduché a mnohdy je nedostatečný počet odborných zdravotnických a akademických pracovníků saturován bohatou nehonorovanou přesčasovou práci. Snad nás entuziasmus neopustí!

Jaké výzvy Tebe a tvé spolupracovníky čekají v budoucnosti?

V akademickém roce 2018/19 hodlá LF zahájit magisterské studium všeobecného lékařství v anglickém jazyce, takže nás čekají tři roky příprav učebních textů, seminářů a přednášek v angličtině. Pět spolupracovníků ÚP je v doktorském studiu, takže mají před sebou státnicové zkoušky a obhajoby disertačních prací, další čtyři jsou v přípravě k atestaci z patologie, dvě lékařky mají před sebou základní kmen. Právě specializační vzdělávání je pro mne velká výzva. Jsem proděkan pro specializační vzdělávání, jsem členem KOR a SOR a udělám vše pro to, abych cestu k atestaci mladým kolegům patologům nejenom v našem regionu především usnadnila a nezkomplikovala.

Co děláš, když neděláš?

Někdy se sama nad sebou zamýšlím, zda nedělám, a jde to opravdu těžko. Ve vilce s větší zahradou se moc nezastavím, miluji zahradu zvláště tu jarní, když všechno raší a já připravuji truhlíky s kytkami. Dlouhé prázdninové večery trávíme s manželem a občas i dětmi při dobrém vínu a grilovačce, podzim a zima mne trochu od zahrady osvobozuje, zazimování svěřujeme odborníkům a tak si užíváme cestování a prodlužujeme si tak léto. Mám ráda umění, zvláště divadelní. Pravidelně navštěvujeme premiéry v Národním divadle Moravskoslezském. Ostrava má opravdu co nabídnout.  Někdy přijeďte, budete koukat ϑ

-jz-


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×