Otevíráme jubilejní 50. ročník našeho časopisu


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 50, 2014, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

jistě by leckdo mohl (poměrně správně) podotknout, že 50 let našemu časopisu bude vlastně až za rok. Ano, časopis nevychází od nultého ročníku, ale začíná ročníkem prvním, a padesát let od vzniku prvního vytištěného čísla tedy bude skutečně až za rok - první číslo našeho časopisu vyšlo v březnu 1965. Jak ale z vlastní zkušenosti víme, odborný časopis nevzniká vytištěním, ale velmi dlouhou dobu předtím. Takže se s oslavou 50 let od vzniku časopisu při otevření 50. ročníku snad příliš nemýlíme :-).

K oslavě narozenin patří dárky, a tak jsme se i my snažili nadělovat. Jednak jsme k jubileu našemu časopisu připravili grafický „facelift“ a novou obálku (takže by mu snad padesátku nikdo nehádal :-)), jednak se ohlédnutí za padesátiletou historií našeho periodika budeme věnovat v tomto čísle i textem. V redakci jsme připravili retrospektivní článek o historii našeho periodika, který si ale neklade za cíl být plnohodnotným historickým dokumentem mapujícím desetiletí jeho existence. Spíše reflektuje naše postřehy a pocity ze studia bohatého časopiseckého archivu. Pro dokreslení vám nabízíme možnost zavzpomínat a přečíst si reprinty několika textů ve formě mimořádné retro-přílohy. Zvažovali jsme, zda vybrat články odborné nebo články se spíše společenskou tematikou. Nakonec vyhrála druhá varianta (za připomenutí by jistě stály i mnohé další články, např. o tom, kterak V. Campr odvážně zaváděl v roce 1991 do české patologie umělou inteligenci :-) v podobě počítačového programu pro diferenciální diagnostiku adnexálních nádorů kůže, tiskový rozsah čísla to bohužel neumožňuje).

Reprint článku našeho zakladatele prof. B. Bednáře z roku 1975 malebně popisuje cestu od začátků bioptického vyšetřování v našich zemích po tehdejší současnost. Další článek z pera L. Peychla a J. Peychlové z téhož roku je i v dnešní době živou esejí o postavení patologů v moderní společnosti. V dalším článku popisuje velmi podrobně a čtivě prof. J. Stejskal, jak organizoval v roce 1987 Evropský sjezd patologů v Praze. Obdivuji, že naši předchůdci zvládli kongres těchto rozměrů v předrevoluční době a zcela bez výdobytků elektronické komunikace zorganizovat. Pro nás, co jsme se v organizačním výboru podíleli na přípravě Evropského sjezdu patologů v Praze v roce 2012, je to text žánrově snadno zařaditelný mezi horory. Ochutnávka: „... Zlomyslný osud však mi v té době nastavil nohu a seslal na mě dvě nové choroby... do Hamburku jsem pak odjížděl za ukrutné sněhové plýskanice a v aktovce jsem vezl kromě návrhů na program a kromě přednášky s diapozitivy také ampulky a injekční stříkačky...“. Jak ale dobře víme, tak stejně jako v pohádce nakonec všechno dobře dopadlo a první pražský kongres evropských patologů byl velkým úspěchem. Poslední text ve slavnostní příloze z roku 1968 analyzuje podíl patologů na zkreslení příčin úmrtí v Českých zemích. Snad Vás nabídnuté reprinty našich starších článků potěší.

K narozeninám dostává náš časopis také další významný dárek - do redakčního týmu, který se na přípravě časopisu podílí, nově přibyl dr. Marián Švajdler ml. na pozici zástupce šéfredaktora. Přejeme, ať se mu v nové pozici daří! Už brzy budete mít možnost editorský přínos nového člena redakčního týmu ocenit.

Číslo, které právě držíte v rukou, však nebude jen retrospektivní. V doškolovací části (kromě pravidelné rubriky Monitor) budeme pokračovat v sérii přehledových článků týkajících se molekulární diagnostiky v moderní patologii. Nejdříve dokončíme seriál metodických textů a to dvěma články. Jednak textem o průkazu chromozomálních změn u nádorových onemocnění pomocí komparativní genomová hybridizace (CGH, array-CGH a SNP array) autorů T. Vosecké et al. a potom článkem Š. Cipra a T. Groha o možnostech využití tkáňových kultur v patologii.

Tímto číslem se posouváme v doškolovací části z problematiky metodické do oblasti aplikované molekulární patologie. Nový seriál otevíráme textem O. Dauma o Lynchově syndromu v rukách patologa. V dalších číslech se můžete těšit (pokud vše dobře dopadne) na doškolovací články týkající se aplikované molekulární patologie a prediktivní diagnostiky v aktuálních oblastech diagnostické patologie (nádory měkkých tkání, hematopatologie, nádory mléčné žlázy, nádory plic, GIST, melanom), i v oblasti diagnostiky některých familiárních syndromů s predispozicí k nádorovým onemocněním (syndrom Li-Fraumeni, hereditární karcinomy štítné žlázy, neurofibromatóza, problematika hereditárních karcinomů prsu).

V tomto čísle je také prezentován zajímavý případ ženy s granulární variantou atypického fibrózního fibroxantomu (K. Němejcová a P. Dundr) nebo ojedinělý případ UTROSCT s metastázou do lymfatické uzliny (J. Mačák et al.). Dopis redakci od M. Zámečníka popisuje a diskutuje nález gynekomastie s pseudoangiomatózní hyperplázií a obrovskými mnohojadernými buňkami u pacienta bez neurofibromatózy. A také se můžete dozvědět, zda koreluje imunoexprese aktivní kaspázy 3 u dětí a adolescentů s klasickým Hodgkinovým lymfomem s dosaženou léčebnou odpovědí (M. Čepelová et al.).

Přeji vám poučné a inspirativní čtení!


J. Zámečník


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se