ORTOPEDICKÁ PATOLOGIE


Autoři: K. Veselý
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 3, p. 121
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

… téměř 70 % angiosarkomů kosti je cytokeratin pozitivních s možnou snadnou záměnou za metastatický karcinom

Vaskulární nádory kostí (kromě hemangiomů) jsou vzácné a jejich klinické příznaky a histologické znaky jsou variabilní – od snadno rozpoznatelné vazoformativní proliferace po nediferencovaný nádor. Angiosarkomy (AS) kostí jsou známy svým nepředvídatelným chováním a mohou být extrémně agresivní.

Autoři ze dvou kontinentů se pokusili na sestavě 42 angiosarkomů kosti od 38 pacientů definovat histologické znaky primárního kostního angiosarkomu, které zatím nejsou nikde v literatuře jednoznačně vymezeny. Podle některých je AS kosti definován high-grade cytologickými atypiemi a vysokou mitotickou aktivitou, jiní doporučují jako kritérium jadernou hyperchromázii, pleomorfismus a vysokou mitotickou aktivitu (> 5 mitóz/10 HPF).

Dalším cílem studie byla eventuální identifikace intermediární kategorie vaskulárních nádorů kosti ležící mezi epiteloidním hemangiomem a AS kosti. Bylo naznačeno, že endoteliální malignity kosti by měly být považovány za součást spektra, jehož limitem na jedné straně jsou zcela benigní afekce, na druhé high-grade endoteliální malignity (AS). Klasifikace nádorů s morfologií mezi běžným hemangiomem a angiosarkomem je poněkud kontroverzní. Dobře popsanou jednotkou je epiteloidní hemangiom, který může být multifokální, může destruovat kortex a šířit se do měkkých částí, a recidivuje v 8 % případů a ve 2 % metastazuje do lymfatických uzlin. Má značné podobnosti s nádorem, který byl popsán Evansem et al. jako hemangioendoteliom kosti s intermediárním biologických chováním. Nicméně kritéria odlišující epiteloidní hemangiom a hemangioendoteliom nejsou v literatuře uváděna, snad kromě lobulární architektury u epiteloidního hemangiomu. Dalším maligním tumorem je epiteloidní hemangioendoteliom kosti s charakteristickou morfologií, identickou jako u měkkotkáňových případů.

Pro tyto dva cíle bylo vybráno 80 tumorů od 74 pacientů diagnostikovaných jako AS kosti, a vybrány byly nádory vykazující atypie, hyperchromazii jader, mitózy a/nebo atypické mitózy, a ty, které byly pozitivní v imunoreakci nejméně pro jeden endoteliální marker.

Histologicky AS kosti nejčastěji vykazovaly solidní růst, v 50 % případů byly přítomné zralé cévy, vždy vystlané atypickými endoteliemi. Většina angiosarkomů měla epiteloidní morfologii. Častým histologickým znakem byla přítomnost intracytoplazmatických vakuol s erytrocyty nebo prázdných, extravazace erytrocytů s depozicí Fe. Všechny nádory vykazovaly cytonukleární atypie, od lehkých až po těžké. U většiny angiosarkomů byla jádra nádorových buněk vezikulární, a ve více než polovině případů tato jádra obsahovala 1 – 3 jadérka, a asi ve třetině makronukleoly (pokud > 75 % nádorových buněk obsahovalo jadérko, které mělo rozměr poloviny lymfocytu, tj. 4 μm či větší). V polovině nádorů byly nekrózy, ve všech případech byl přítomen zánětlivý infiltrát různé intenzity, obvykle lymfocytární, ale eozinofilní infiltráty (> 4 eozinofily/10 HPF) byly téměř v 50 % případů.

Imunohistochemicky bylo 95 % případů CD31+, 39 % CD34+ a 60 % vWF+. Všechny nádory byly pozitivní nejméně pro jeden endoteliální marker, což však bylo selekční kritérium. 2/3 vykazovaly pozitivitu izolovaných buněk pro hladkosvalový aktin, D2-40+ byla 1/3. 69 % bylo cytokeratin (CK) pozitivních (všechny s epiteloidní morfologií). Solidní růst, epiteloidní buňky, pozitivita CK a multifokalita tak může vést ke snadné záměně s metastatickým karcinomem a na tuto možnost je třeba myslet při vyšetřování podezřelé kostní „metastázy karcinomu“.

Zdroj:

Verbeke SL et al. Distinct histological features characterize primary angiosarcoma of bone. Histopathology 2011; 58(2): 254–264.

– K. Veselý –


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×