HEMATOPATOLOGIE


Autoři: P. Szépe
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 3, p. 93
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

... metastáza prostatického karcinómu v testis môže imitovať malígny lymfóm

Karcinóm prostaty (PCa) metastazuje najčastejšie do kostí, pľúc a pečene, zatiaľčo postihnutie testis je veľmi zriedkavé. Väčšinou ide o náhodne zachytené ložiská v tkanive testis pri orchiektómii, ako súčasti hormonálnej terapie inoperabilných karcinómov. Ich morfologický obraz môže byť veľmi variabilný a najmä v prípadoch PCa s vysokým Gleason skóre (GS) môže imitovať iné nádory, vrátane blastických lymfómov.

V monitorovanom príspevku je opísaná kazuistika 71 ročného muža, ktorému bol diagnostikovaný PCa s GS 9 a po 4 rokoch aj mnohopočetné kostné metastázy. Pacient dostal rádioterapiu a podstúpil obojstrannú orchiektómiu. Jedno testis bolo makroskopicky indurované a začervenalé s tuhým uzlíkom veľkosti 0,9 cm pod tunica albuginea, zvyšný parenchým, ako aj druhé testis bolo bez ložiskových zmien.

Histologicky bola prítomná intersticiálna infiltrácia tvorená veľkými nádorovými bunkami s relatívne veľkými okrúhlymi až oválnymi, niekedy vezikulárnymi jadrami s prominentnými jadierkami a malým objemom eozinofilnej cytoplazmy, ktoré boli dyskohezívne a miestami infiltrovali semenotvorné kanáliky. Hoci morfologický obraz bol veľmi sugestívny z dg. NHL (treba vidieť obrázky), imunohistochemicky boli tieto bunky negatívne pri dôkaze CD20, CD3, OCT3/4 aj inhibínu a pozitívne pri dôkaze PSA a kyslej prostatickej fosfatázy.

Testikulárne metastázy solídnych tumorov sú veľmi zriedkavé a pravdepodobne tvoria menej než 1 % tumorov testis, pričom najčastejšie ide o metastázy karcinómu pľúc, prostaty a malígneho melanómu. Malígne lymfómy sa v tejto lokalizácii vyskytujú relatívne častejšie, či už ako primárne extranodálne NHL testis (najčastejšie typu DLBCL alebo Burkittovho lymfómu – pozn. autora), alebo ako sekundárne NHL v rámci systémového ochorenia. Vzhľadom k odlišnej terapii a samozrejme aj posúdeniu stagingu v prípade PCa je táto diferenciálna diagnóza potrebná a vyžaduje si imunohistochemickú analýzu.

Zdroj:

Haupt B et al. Metastatic Prostatic Carcinoma to Testis: Histological Features Mimicking Lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2009; 2: 104–107.

– P. Szépe –


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×