Ulcerózní kolitida – současná morfologickákritéria


Ulcerative Colitis - Contemporary Morphological Criteria

Regular bioptical examinations of patients with ulcerative colitis (UC) performed in recent yearsshow that the inflammatory changes of the mucosa of the large intestine are not necessarilydiffuse, and that their extent may vary in the course of the disease. To establish the diagnosis ofUC and to assess the treatment efficacy it is important to examine histologically multiple mucosalspecimens from different levels of the large intestine. In our series of 27 patients with ulcerativecolitis (18 men and 9 women at the age of 17 to 76 years), active or active and inactive pancolitiswas diagnosed in 25 cases (93 %). In 11 of these, the whole of the large intestine was affected. Twopatients showed diffuse pancolitis without caecal involvement, in 5 cases there was inactiveinflammation in the rectum or in the sigmoid colon. Seven patients had active colitis of therectum and sigmoid. In another 2 patients (7 %), the inflammation was limited to several segmentsof the large intestine only (the descending colon, and the descending and transverse colon). Onbioptical examination of 6 patients repeated after 2–29 months (mean 14 months), there werechanges in the distribution and appearance of the inflammation. Thus our findings correspondwith the results of previous studies: UC does not always affect the mucosa of the large intestinediffusely. Further, the extent and distribution of inflammatory changes vary in the course of thedisease.

Key words:
ulcerative colitis – morphological diagnosis – sets of biopsies of the mucosa of the largeintestine – diffuse and focal type of inflammation in UC – repeated bioptical examination of thelarge intestine.


Autoři: A. Chlumská 1;  Z. Beneš 2;  P. Mukenšnabl 1
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň 2II. interní klinika Thomayerovy nemocnice, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 4, p. 154-158
Kategorie: Články

Souhrn

Pravidelné bioptické sledování nemocných s ulcerózní kolitidou (UK) v posledních letech prokázalo,že zánětlivé změny ve sliznici tlustého střeva nemusí být difuzní a že se jejich rozsah v průběhuonemocnění mění. Pro stanovení diagnózy UK a hodnocení léčby je proto důležité etážovébioptické vyšetřování sliznice celého tlustého střeva. V sestavě 27 nemocných s UK (18 mužů a 9žen ve věku 17–76 let) jsme u 25 (93 %) endoskopicky a v etážové biopsii diagnostikovali aktivnínebo aktivní a neaktivní pankolitidu, která u 11 postihovala celé tlusté střevo. Dvakrát odpovídalnález difuzní pankolitidě bez postižení céka, 5krát pankolitidě s neaktivním zánětem v rektu nebov sigmoideu a u 7 nemocných aktivní kolitidě rekta a sigmoidea. U dalších 2 nemocných (7%) bylzánět omezen pouze na některé segmenty tlustého střeva (colon descendens, colon descendensa transversum). Při opakovaném bioptickém vyšetření 6 léčených nemocných, provedeném v odstupu2–29 měsíců (průměr 14 měsíců), byly u všech zjištěny změny v lokalizaci a charakteruzánětu. Naše nálezy jsou v souhlasu s výsledky dřívějších studií, které u části nemocných s UKprokázaly nedifuzní postižení sliznice tlustého střeva a rozdíly v rozsahu a distribuci zánětlivýchzměn v průběhu onemocnění

Klíčová slova:
ulcerózní kolitida – morfologická diagnóza – etážová biopsie sliznice tlustého střeva– difuzní a ložiskový typ zánětu u UK – opakované bioptické vyšetření tlustého střeva

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se