Perineuriálne bunky a nervové axóny v gastrointestinálnych schwannómoch:podobnost s neurofibrómom. Imunohistochemická štúdia 8 prípadov


Perineurial Cells and Nerve Axons inGastrointestinal Schwannomas: a Similaritywith Neurofibromas.An Immunohistochemical Study of Eight Cases

Gastrointestinal schwannoma (GIS) is a distinctive and extremely rare lesion showing some differencesfrom conventional soft tissue schwannoma and some similarities with common soft tissueneurofibroma. Soft tissue neurofibromas and schwannomas differ by contents of specific types ofnerve sheath cells, such as Schwann cells, perineurial cells and CD34+ cells. To compare GIS withthese soft tissue lesions, eight cases of typical GIS were studied immunohistochemically to evaluatetheir nerve sheath cell types. Epithelial membrane antigen (EMA) and claudin-1 as perineurialcell markers, and neurofilament protein as a marker for intratumoral axons were used. In addition,the tumors were stained for cytokeratin, CD117 (C-KIT), alpha-muscle specific actin, S100protein and CD34. EMA- and claudin-positive cells were seen in 2 (25%) and one lesion, respectively,thus resembling cellular composition of neurofibroma. Intratumoral neurofilament proteinpositive axons otherwise typical of neurofibroma were found inside 4 tumors (50%). CD34 positivitywas found in 6 tumors (75%) and often revealed a diffuse pattern as seen in neurofibroma andnot a zonal pattern as described in schwannomas. These results show that GIS has some featuresthat are more typical for neurofibroma than for conventional schwannoma. In surgical pathologypractice, a finding of intratumoral axons and positivity for claudin-1 and especially for EMAshould not preclude diagnosis of GIS.

Key words:
gastrointestinal schwannoma – neurofibroma – perineurial cell – nerve axon – immunohistochemistry


Autoři: M. Zámečník 1;  P. Mukenšnabl 1;  L. Sokol 2;  M. Michal 1
Působiště autorů: Šikl’s Department of Pathology, Charles University, Pilsen, Czech Republic 2Department of Pathology, Faculty Hospital, Šafárik University, Košice, Slovak Republic 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 4, p. 150-153
Kategorie: Články

Souhrn

Schwannóm gastrointestinálneho traktu je osobitná jednotka s odlišnostami od konvenčnéhoschwannómu a s niekoľkými rysmi podobnými neurofibrómu. Neurofibróm a schwannómmäkkých tkanív sa líšia obsahom rôznych typov „nerve sheath“ buniek (Schwannove bunky,perineuriálne bunky, CD34+ bunky). Za účelom porovnania s týmito léziami mäkkých tkanív bolaštudovaná zostava 8 gastrointestinálnych schwannómov. Ako perineuriálne markery boli použitéprotilátky proti epitelovému membránovému antigénu (EMA) a klaudínu-1. Na znázornenie intratumorálnychaxónov sa použila protilátka proti neurofilamentovému proteinu. Dalšie použitéprotilátky boli: S100-protein, CD34, pancytokeratín, špecifický hladkosvalový aktín a CD117 (CKIT).Bunky pozitívne na EMA a klaudín-1 boli nájdené v 2 (25%) respektíve 1 tumore. Axóny bolizretelné v 4 (50%) léziach. CD34+ bunky boli v 6 tumoroch (75%) a casto boli rozložené difúzne (niezonálne ako v schwannómoch mäkkých tkanív). Uvedené nálezy ukazujú, že gastrointestinálnyschwannóm má často celulárnu kompozíciu bližšiu neurofibrómu ako konvenčnému schwannómu.V bioptickej praxi pozitivity EMA, klaudínu-1 a nález axónov nevylučujú diagnózu gastrointestinálnehoschwannómu.

Klíčová slova:
gastrointestinálny schwannóm – neurofibróm – perineurálna bunka – axón – imunohistochémia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se