Imunohistologické a molekulárně genetickénálezy u GIST žaludku


Immunohistological and Molecular Genetic Findings in GIST of the Stomach

The authors described immunohistological and molecular genetic findings in series of 21 tumourswith spindle and epithelioid cells histology of the stomach. In 18 cases the tumours were KIT(CD117) positive and the diagnosis of gastrointestinal stromal tumour (GIST) was confirmed.Three cases were KIT (CD117) negative. According to additional immunohistological markers(desmin and smooth muscle actin positivity) two of them were categorized as leiomyomas. Theimmunohistological profile of the third case showed that the tumour could be classified as a transitionalform between leiomyoma and GIST. All but one KIT (CD117) positive tumours were alsoCD34 positive. In other three KIT (CD117) positive cases up to 10 % of CD34 positive cells werefound. Desmin was negative in KIT (CD117) positive cases. S100 protein was positive in three KIT(CD117) positive cases ranging from single cells to 10 % of cells. Nine tumours were NSE positive.In our study the connection between proliferation factors (Ki67 and PCNA) and the mitotic indexwas not established. Risk factors were identified based on the size of the tumours and the mitoticindex. Very low and low risk of aggressive behaviour included 12 cases, intermediate risk category5 cases, high risk category 4 cases.For molecular genetic examination, DNA was extracted from formalin-fixed, paraffin-embeddedtissues. Exon 11 was analyzed by SSCP (single-strand conformational polymorphism analysis)with following sequencing. Deletion was found in 7 cases, point mutation in one case, silent pointmutation in one case and in two cases the examination could not be detected. In 10 cases (47 %)a „wild type“ was found. We suggest that other exons, e.g. 9, 13, 17, (which were not examined) andgenes than KIT gene could also trigger tyrosine-kinase activity.

Key words:
gastrointestinal stromal tumours – immunohistology – molecular genetic examination


Autoři: J. Mačák 1;  E. Wardelmann 2;  A. M. Gown 3
Působiště autorů: Ústav patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2Ústav patologie Univerzity, Bonn, Německo 3PhenoPath Laboratory, Seattle, USA 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 4, p. 143-148
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři provedli imunohistologické a molekulárně genetické vyšetření 21 nádorů z protáhlýcha epiteloidních buněk žaludku. V 18 případech byl nádor KIT (CD117) pozitivní a nádory jsmemohli zařadit ke GIST. Ve třech případech bylo vyšetření negativní. Dva z nich mohou být podledalších markerů (pozitivita desminu a aktinu hladké svaloviny) zařazeny mezi leiomyomy. Vetřetím případě imunohistologický profil ukazuje na nádor, který leží na rozhraní mezi leiomyomya GIST. KIT (CD117) pozitivní nádory byly CD34 pozitivní s výjimkou jednoho případu, který bylnegativní. V dalších dvou případech byly pozitivní pouze ojedinělé buňky. Protilátky proti desminus nádory nereagovaly. S100 protein byl pozitivní ve třech případech v malém počtu buněk.V jednom KIT (CD117) pozitivním nádoru bylo asi 10 % buněk S100 protein pozitivních. V 9 případechnádory reagovaly s protilátkou proti NSE. V našich případech jsme neprokázali souvislostmezi proliferačními markery (Ki 67 a PCNA) a mitotickým indexem. I v nádorech s nulovou mitotickouaktivitou byla v některých případech poměrně výrazná pozitivita s protilátkou protiPCNA. Podle mitotického indexu a velikosti nádoru jsme stanovili prognostické riziko. Velminízké a nízké riziko agresivního chování jsme zjistili ve 12 případech, v pěti případech bylo intermediárníriziko a čtyři případy jsme řadili k vysokému riziku agresivního chování.Pro molekulárně genetické vyšetření jsme extrahovali DNA ze tkání fixovaných formalinema analyzovali exon 11 pomocí analýzy jednořetězcových konformačních polymorfismů (SSCP –Single-Strand Conformational Polymorphism analysis) s následným sekvenováním. Vyšetřením 21případů jsme v 7 případech zjistili deleční mutaci, v jednom případě bodovou mutaci, jednou„tichou“ bodovou mutaci a ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést vzhledem k nekvalitníDNA. V 10 (47 %) vyšetřeních jsme prokázali exon 11 „wild type“. Vysoký počet nemutovanýchgenů vede k domněnce, že na spuštění tyrozin kinázové aktivity se mohou podílet mutace dalšíchexonů, např. 9, 13, 17 (které jsme nevyšetřovali), případně i jiné geny než KIT.

Klíčová slova:
gastrointestinální stromální nádory – imunohistologie – molekulárně genetickávyšetření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se