Solidní a papilární epiteliální tumor pankreatu:cytologický a histologický obraz


Solid and Papillary Epithelial Neoplasm of the Pancreas: Report of a Case with Cytologic and Histologie Features

Cytologic and histologie features in a tase of soud and papillary epithelial neoplasm (SPEN) of the pancreas in a 34-year-old female are presented. In the fine-needle aspiration material, there was a predominance of pseudopapillary fragmenty with delicate fibrovascular core lined with one or more layers of uniform tumor cells with clear cytoplasm. There were also acinar-like or rosettelike strnctures and dispersed tumor cells. Tumor cells had small, round to oval nuclei, with finely granular chromatin and inconspicuous nucleolus. Rarely, nuclear grooves were present. Mitoses were not seen.Histologically, the encapsulated tumor was predominantly soud, with focal pseudocystic and pseudopapillary areas; foreign body granulomas were focally present. Tumor cells were small and uniform with clear cytoplasm. Mitoses were extremely rare. Immunohistochemically, the tumor cells revealed diffuse positivity of vimentin, and focal positivity for ai-antitrypsin and CD68. No immunoreactivity for chromogranin, synaptophysin, cytokeratin, HMB 45, estrogen and progesteron receptors was found.In differential diagnosis, it is important to distinguish SPEN mainly from mucinous tumors of the pancreas, microcystic adenoma and pseudocysts, but also from endocrine tumors of the pancreas, acinic cell carcinoma, renal cell carcinoma, adrenal cortical adenoma and primary extrapulmonary sugar tumor.

Key words:
pancreas - soud and papillary epithelial neoplasm - cystic tumors - fine-needle aspiration cytology


Autoři: M. Tomšová;  A. Ryška;  M. Podhola;  D. Pohnětalová
Působiště autorů: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 4, p. 178-182
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují cytologický a histologický obraz u případu solidního a papilárního epiteliálního tumory pankreatu u 341eté ženy. V materiálu získaném tenkojehlovou aspirační cytologií dominovaly pseudopapilárně utvářené fragmenty s jemným fibrovaskulárním stromatem obklopeným jednou či více vrstvami nádorových buněk se světlou cytoplazmou. Přítomny byly též acinární, rozetovité struktury a nádorové buňky volně rozptýlené na pozadí. Nádorové elementy měly drobná, kulatá až oválná jádra s jemným chromatinem a nenápadným jadérkem. Ojediněle byly zastiženy i intranukleární zářezy. Mitózy nebyly přítomny.Histologicky šlo 0 opouzdřený, převážně solidně uspořádaný nádor, ložiskově s tvorbou drobných pseudocyst, pseudopapilárních struktur a granulomů z cizích těles, tvořený drobnými uniformními buňkami se světlou cytoplazmou, prakticky bez mitotické aktivity. Imunohistochemicky nádorové buňky difuzně exprimovaly vimentin, fokálně byla prokázána pozitivita ai-antitrypsinu a CD68. Negativní byl průkaz chromograninu, synaptofyzinu, cytokeratinů, HMB 45, estrogenových a progesteronových receptorů.Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit zejména mucinózní tumory pankreatu, mikrocystický adenom a pseudocysty, ale též endokrinní nádory pankreatu, karcinom z acinárních buněk, světlobuněčný karcinom ledviny, korový adenom nadledvinky či primární extrapulmonální sugar tumor.

Klíčová slova:
pankreas - solidní a papilární epiteliální tumor - cystické tumory - tenkojehlová aspirační cytologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se