Nálezy v extracelulární matrix myokarduu zemřelých otrávených návykovou látkou


Findings in Extracellular in Myocardial Extracellular Matrix Composition atDeceased Drug Abusers

It have been reported that chronic drug abuse induces changes in extracellular matrix (ECM)composition of myocardium. Matrix metaloproteinases (MMP) play important role in ECM remodellingand alteration in the ECM of myocardium. They are able to cleave ECM components andmay contribute to progression of heart damage. Remodelling implies an alteration in the ECMand in the spatial orientation of cells and intercellular components. In this report we evaluatedthe extracellular matrix of myocardium of deceased drug abusers and controls. The myocardiumof 5 toxicologically positive cases and 4 control cases were analysed by zymography of MMP,electrophoresis of collagens and histologicaly. Gelatinases (MMP-2 and MMP-9) and collagenase(MMP-1) activities were increased in drug abusers compare to the controls. In contrast,  chain ofcollagen type I after 160 hours collagen extraction, were not observed in control specimens. Theactivation of MMP proenzymes is one of the critical steps that lead to ECM breakdown. Ourfindings suggest that the myocardial collagen matrix is damaged in drug abusers.

Key words:
Methamphetamin - Opiate - Extracellular Matrix - Matrix Metalloproteinase - Collagen- Drug Abusers


Autoři: D. Vajtr 1;  J. Kukačka 2;  T. Adámek 1
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV, Praha 2Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK Praha a Centrum pro experimentální výzkum srdce a cév, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 4, p. 54-58
Kategorie: Články

Souhrn

Byly publikovány poznatky, že chronické užívání drog vede ke změnám ve složení extracelulárnímatrix myokardu (ECM). V procesu remodelace a změn ECM hrají významnou roli enzymy matrixovémetaloproteinázy (MMP), které štěpením extracelulárních komponent matrix přispívajík progresi srdečního poškození. V této práci byla vyšetřena extracelulární matrix myokardu(ECM) u zemřelých užívajících návykové a psychotropní látky a kontrol. U 5 pozitivních případůa 4 kontrolních vzorků byly v srdečním svalu metodou zymografie prokazovány MMP, elektroforesoukolagen a provedeno mikroskopické vyšetření. Aktivita enzymů želatinázy (MMP-2, 9) a kolegenázy(MMP-1) byla vyšší u osob užívajících návykové látky ve srovnání s kontrolami. Vesrovnání s pozitivními případy nebyl u kontrol prokazován alfa řetězec kolagenu typu I po dlouhodobé160hodinové extrakci. Aktivace proenzymů metaloproteináz je jedním z kroků vedoucích vesvém důsledku k poškození ECM. Poznatky této práce svědčí pro těžší poškození kolagenní matrixmyokardu u osob užívajících návykové a psychotropní látky.

Klíčová slova:
methamfetamin - opiáty - extracellulární matrix - matrixové metaloproteinázy -kolagen - toxikomanie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se