Plexiformní fibrohistiocytární nádor měkkýchtkání a kosti


Plexiform Fibrohistiocytic Tumor of Soft Tissues and Bone

Plexiform fibrohistiocytic tumor is a rare lesion which has been reported only in the dermis andsubcutis so far. We present two cases in this location and an additional one localized in theproximal epiphysis of the tibia. A case with crural location showed predominance of plexiformtumorous nodes with fibrohistiocytic arrangement. The nodes were composed of spindle-shapedmyofibroblasts with admixture of histiocytes and giant multinucleated osteoclast-like cells. Inanother case the tumor of axillary soft tissues featured mostly plexiform bundles of spindle-sha-ped myofibroblast-like cells reacting positively with actin and CD 68 antibodies; ultrastructurally,they contained numerous dense lysosomal inclusions with myelin figures. The bone tumor wascomposed of hyalinized fibroblastic component with disperse fibrohistiocytic nodes. Despite a se-mimalignant character of the lesion there was no recurrence in our cases during the 2 - 6 yearpostoperative period.

Key words:
plexiform fibrohistiocytic tumor - soft tissues - bone – immunohistochemistry - elec-


Autoři: C. Povýšil;  B. Habanec
Působiště autorů: II. patologickoanatomický ústav 1. LF UK a VFN, katedra patologické anatomie
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2000, No. 3, p. 106-110
Kategorie: Články

Souhrn

Plexiformní fibrohistiocytární nádor je vzácná afekce, dosud zaznamenaná pouze v dermisa v podkožní tkáni. Referujeme o dalších dvou případech ve stejné lokalizaci, ke kterým připoju-jeme pozorování identického nádoru lokalizovaného v horní epifýze tibie. U prvého nádoru loka-lizovaného na bérci převažovaly uzlovité plexiformní struktury tvořené nádorovou tkánís fibrohistiocytární úpravou. Ty byly tvořeny vřetenitými myofibroblasty s příměsí histiocytůa obrovských vícejaderných elementů typu osteoklastů. U druhého nádoru měkkých tkání axilydominovaly plexiformní svazky vřetenitých buněk s rysy myofibroblastů, které vykazovaly poziti-vitu aktinu a CD 68 a v ultrastruktuře obsahovaly četné denzní lyzosomální inkluze s myelinový-mi figurami. Kostní nádor byl tvořen hyalinizovanou fibroblastickou komponentou s disperzněrozloženými fibrohistiocytárnímu uzly. Přestože tato afekce je považována za semimaligní nádor,ani v jednom z našich pozorování zatím nedošlo po 2 - 6 letech k recidivě.

Klíčová slova:
plexiformní fibrohistiocytární nádor - měkké tkáně - kost - imunohistochemie -

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se