Občanskoprávní a trestněprávní aspektyzákona o darování, odnímání a přenášeníorgánů (transplantační zákon - TPG)ve Spolkové republice Německo s ohledemna správní a klinické pitvy


Civil and Penal Aspects of the Law in the Federal Republic of GermanyGoverning the Donation, Removal and Transfer of Organs (TransplantationLaw - TPG) with Regard to Administrative and Clinical Autopsy

In the Federal Republic of Germany, transplantation medicine, which is relatively young and stilldeveloping, is now regulated by the law governing the donation, removal and transfer of organs(Transplantation Law - TPG) of 05. 11. 1997 and has been given a legal basis which satisfies evenpresent-day standards. By evaluating the highly personal rights of potential organ donor and ofhis next-of-kin against the interests of maintaining life and health of others, the law works alongthe lines of the so-called extended consent solution. The basic civil law stipulations of §§ 3 + 4TPG, while protecting the donor’s individual freedom of decision, give his next-of-kin or trustedconfidant at or immediately following death the right to commurucate his presumes wishes. Inaddition, it must be stated that through recent decisions handed down by the Federal Constitutio-nal Court (Bundesverfassungsgericht) in response to various complaints, this regulation has beenrecognised as conforming to constitutional laws. The basic content of the penal regulations statesthat violations of civil law rules and trafficking in organs are an offence. Current disclosedrequirements for suitable donor organs, in particular for 1998, make it appear likely that thecurrent deficit can be eliminated by the introduction of the organisational measures contained inthe law. In conclusion, the situation with regard to autopsy should be addressed since, in contrastto the federal transplantation law which applies to all states, autopsy is regulated differently and,from a legal-political standpoint, unsatisfactorily by each individual state. It is desirable that thislegal ambiguity be corrected by standardising the inconsistent and at times non-existent legalstipulations.

Key words:
transplantation law - extended consent solution - obligation-to-supply organs - organ


Autoři: J. Dufková
Působiště autorů: Zentrum der Rechtsmedizin im Klinikum der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2000, No. 3, p. 37-41
Kategorie: Články

Souhrn

Poměrně mladé a neustále se vyvíjející transplantační lékařství bylo ve Spolkové republice Ně-mecko poprvé upraveno zákonem o darování, odnímání a přenášení orgánů (transplantační zá-kon - TPG) ze dne 05. 11. 1997 a postaveno tak na právní základ, který splňuje i požadavkymoderní doby. Spolkový ústavní soud mezitím shledal, že rozšířené řešení se souhlasem, jež tvořízáklad občanskoprávní úpravy, je v souladu s ústavou, neboť při zachování výhradních práv osob-nosti potenciálního dárce mohou blízcí příbuzní v určitém pořadí v případě nezdokumentované-ho rozhodnutí zemřelého na základě jeho pravděpodobné vůle souhlasit s odnětím orgánů protransplantační účely. S ohledem na v současné době přetrvávající potřebu vhodných orgánů oddárců bylo následně konstatováno, že ve srovnání s jednotným spolkovým transplantačním prá-vem je oblast pitev v jednotlivých spolkových zemích občanskoprávně a trestněprávně upravenarozdílně, úprava z právního a politického hlediska je neuspokojivá. Bylo by proto žádoucí odstranittuto právní nejistotu sladěním odlišných a doplněním zčásti chybějících zákonných ustanovení.

Klíčová slova:
transplantační zákon - rozšířené řešení se souhlasem - orgány s povinným zpros-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se