Progresivní multifokální leukoencefalopatie(PML): Morfologické možnosti diagnostikyklasickými metodami a in situ hybridizací


Progressive MultifocalLeucoencephalopathy (PML): Possibility of Morphological Diagnosis byClassic Methods and In Situ Hybridisation

Progressive multifocal leucoencephalopathy is caused by infection with JC virus. The diseaseaffects patients with immunodeficiencies, hematologic diseases, and patients treated with radio-therapy. The disease is characterised by foci of demyelinisation with atypical astrocytes andoligodendrocytes. Oligodendrocytes contain typical intranuclear inclusions. Progressive multifo-cal leucoencephalopathy and its verification is presented in three cases. Two patients died ofprogression of a malignant neoplasm and the leucoencephalopathy was a complication of themalignancy. The third case was a biopsy specimen taken from the brain of a patient who receiveda renal transplant. The material of all patients was analysed by light and electron microscopy,and in situ hybridisation with a probe specific for JC virus. In situ hybridisation proved to be themost specific and a simple method to demonstrate the infection in all cases. It is useful in instan-ces in which the histologically detectable lesion is not characteristic, and in cells in which theconventional histologic methods fail to reveal the intranuclear inclusions of JC virus.

Key words:
progressive multifocal leucoencephalopathy - in situ hybridisation


Autoři: D. Kodetová ;  A. Jirásek ;  J. Briner ;  E. Fales
Působiště autorů: Hlavův 1. patologickoanatomický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, vedoucí prof. MUDr. P. Miřejovský, DrSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel MUDr. RNDr. P. Jarolím, DrSc. Institut für Pathologie, Universität Zürich, Switzerland, vedoucí prof
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 1, p. 5-9
Kategorie: Články

Souhrn

Progresivní multifokální leukoencefalopatie je onemocnění způsobené infekcí JC virem. Onemoc-nění postihuje většinou pacienty s imunodeficitem, při hematologických onemocněních nebo ne-mocné léčené radioterapií. Při onemocnění se objevují ložiska demyelinizace s histologickyprokazatelnou atypickou astroglií a oligodendroglií, ve které se nacházejí typické intranukleárníinkluze. Progresivní multifokální leukoencefalopatie a její ověření je dokumentováno na třechpřípadech. Dva pacienti zemřeli na progresi maligního nádoru a leukoencefalopatie se vyskytlajako komplikace jejich základního onemocnění. Třetím případem bylo bioptické vyšetření pa-cientky po transplantaci ledvin. Materiál byl vyšetřen optickou mikroskopií, elektronmikrosko-picky a metodou in situ hybridizace. Z výsledků vyplývá, že in situ hybridizace je ze všechpoužitých přístupů nejspecifičtější, jednoduchá a spolehlivě prokazuje virovou infekci i v přípa-dech, ve kterých je histologicky detekovatelná léze diskrétní nebo nepříznačná, a v buňkách, vekterých ji ostatními metodami nemůžeme odhalit.

Klíčová slova:
progresivní multifokální encefalopatie - in situ hybridizace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se