Imunohistochemická detekce cytokinovýchreceptorů na kryostatových tkáňových řezech


ImmunohistochemicalDetection of Cytokine Receptors on Cryostat Tissue Sections

We have studied tissue expression of the cytokine receptors using a high sensitivitity biotin-strep-tavidin system on cryostat sections. We used a panel of monoclonal antibodies from the 6thInternational Workshop on Human Leukocyte Differentiation Antigens, namely CD25 (IL-2Ra),CD95 (FAS antigen), CD116 (GM CSFR), CD117 (SCFR), CD120a (TNFR I), CD120b (TNFR II),CD121a (IL-1R I), CDw123 (IL-3R), CD124 (IL-4R), CD126 (IL-6R), CD127 (IL-7R), CDw128 (IL-8R),CD130 (gpl130), CD131 (IL-3R), CD132 (IL-2Rg), CD134 (OC-40), CD135 (FLT3/FLK2). Examinedtissues (lymph nodes and spleens) were obtained from 12 patients with folicular non-Hodgkin´slymphoma, periferal T non-Hodgkin´s lymphoma, B lymphoma, myeloma, Hodgkin´s disease, twocases of T cell rich B-lymphoma, autoimmune haemolytic anemia and two cases of rudimentarytrombocytopenic purpura. Our results indicate that immunohistological technology using nativetissues on cryostat sections, monoclonal antibodies and the visualisation with biotin-streptavidinis a particularly suitable supplementary staining procedure for detection of the cytokine recep-tors in tissues.

Key words:
cytokine receptors - cryostat tissue sections - biotin-streptavidin


Autoři: A. Kumberová;  A. Jirásek 1;  K. Koubek 1;  M. Kolářová 2
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, přednosta MUDr. RNDr. P. Jarolím, DrSc. 2 Hlavův 1. patologickoanatomický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Miřejovský, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 1, p. 30-35
Kategorie: Články

Souhrn

Studie byla zaměřena na stanovení exprese membránových cytokinových receptorů na kryostato-vých tkáňových řezech s použitím vysoce citlivého systému s biotin-streptavidinem. Byly použitymonoklonální protilátky proti cytokinovým receptorům vybrané ze 6. mezinárodního workshopuo lidských leukocytárních diferenciačních antigenech: CD25 (IL-2Ra), CD95 (FAS antigen), CD116(GM-CSFR), CD117 (SCFR), CD120a (TNFR I), CD120b (TNFR II), CD121a (IL-1R I), CDw123 (IL-3R), CD124 (IL-4R), CD126 (IL-6R), CD127 (IL-7R), CDw128 (IL-8R), CD130 (gp 130), CD131 (IL-3Rb),CD132 (IL-2Rg), CD134 (OX-40), CD135 (FLT3/FLK2). Patologické tkáně (uzliny a sleziny) bylyodebrány 12 pacientům s diagnózami: folikulárního non-Hodgkinova lymfomu, periferního T nonHodgkinova lymfomu, B-lymfomu, myelomu, Hodgkinovy choroby, dva případy B-lymfomu boha-tého na T lymfocyty, autoimunitní hemolytické anémie, rudimentární granulomatózní lymfadeni-tidy, dva případy idiopatické trombocytopenické purpury a lymfedému. Z výsledků vyplývá, žeimunohistologická metoda využívající při průkazu cytokinových receptorů nativních zmrazenýchtkání, monoklonálních protilátek a vizualizačního systému s biotin-streptavidinem je mimořádněvhodnou detekční metodou pro přesnější lokalizaci cytokinových receptorů ve tkáních.

Klíčová slova:
cytokinové receptory - kryostatové tkáňové řezy - biotin - streptavidin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se