Imunohistochemická detekce cytokinovýchreceptorů na kryostatových tkáňových řezech


ImmunohistochemicalDetection of Cytokine Receptors on Cryostat Tissue Sections

We have studied tissue expression of the cytokine receptors using a high sensitivitity biotin-strep-tavidin system on cryostat sections. We used a panel of monoclonal antibodies from the 6thInternational Workshop on Human Leukocyte Differentiation Antigens, namely CD25 (IL-2Ra),CD95 (FAS antigen), CD116 (GM CSFR), CD117 (SCFR), CD120a (TNFR I), CD120b (TNFR II),CD121a (IL-1R I), CDw123 (IL-3R), CD124 (IL-4R), CD126 (IL-6R), CD127 (IL-7R), CDw128 (IL-8R),CD130 (gpl130), CD131 (IL-3R), CD132 (IL-2Rg), CD134 (OC-40), CD135 (FLT3/FLK2). Examinedtissues (lymph nodes and spleens) were obtained from 12 patients with folicular non-Hodgkin´slymphoma, periferal T non-Hodgkin´s lymphoma, B lymphoma, myeloma, Hodgkin´s disease, twocases of T cell rich B-lymphoma, autoimmune haemolytic anemia and two cases of rudimentarytrombocytopenic purpura. Our results indicate that immunohistological technology using nativetissues on cryostat sections, monoclonal antibodies and the visualisation with biotin-streptavidinis a particularly suitable supplementary staining procedure for detection of the cytokine recep-tors in tissues.

Key words:
cytokine receptors - cryostat tissue sections - biotin-streptavidin


Autoři: A. Kumberová ;  A. Jirásek 1;  K. Koubek 1;  M. Kolářová 2
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, přednosta MUDr. RNDr. P. Jarolím, DrSc. 2 Hlavův 1. patologickoanatomický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Miřejovský, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 1, p. 30-35
Kategorie: Články

Souhrn

Studie byla zaměřena na stanovení exprese membránových cytokinových receptorů na kryostato-vých tkáňových řezech s použitím vysoce citlivého systému s biotin-streptavidinem. Byly použitymonoklonální protilátky proti cytokinovým receptorům vybrané ze 6. mezinárodního workshopuo lidských leukocytárních diferenciačních antigenech: CD25 (IL-2Ra), CD95 (FAS antigen), CD116(GM-CSFR), CD117 (SCFR), CD120a (TNFR I), CD120b (TNFR II), CD121a (IL-1R I), CDw123 (IL-3R), CD124 (IL-4R), CD126 (IL-6R), CD127 (IL-7R), CDw128 (IL-8R), CD130 (gp 130), CD131 (IL-3Rb),CD132 (IL-2Rg), CD134 (OX-40), CD135 (FLT3/FLK2). Patologické tkáně (uzliny a sleziny) bylyodebrány 12 pacientům s diagnózami: folikulárního non-Hodgkinova lymfomu, periferního T nonHodgkinova lymfomu, B-lymfomu, myelomu, Hodgkinovy choroby, dva případy B-lymfomu boha-tého na T lymfocyty, autoimunitní hemolytické anémie, rudimentární granulomatózní lymfadeni-tidy, dva případy idiopatické trombocytopenické purpury a lymfedému. Z výsledků vyplývá, žeimunohistologická metoda využívající při průkazu cytokinových receptorů nativních zmrazenýchtkání, monoklonálních protilátek a vizualizačního systému s biotin-streptavidinem je mimořádněvhodnou detekční metodou pro přesnější lokalizaci cytokinových receptorů ve tkáních.

Klíčová slova:
cytokinové receptory - kryostatové tkáňové řezy - biotin - streptavidin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se