Zápis ze schůze výboru ČDS 7. 1. 2021


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 96, 2021, No. 1, p. 44-45
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, dr. Komrsová, doc. Kuklová, dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni: prim. Duchková, doc. Pánková, Dr. Polášková

Místo: on-line

Čas: 10:00–12:30 hod.

PROGRAM

Projednáno

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 19. 11. 2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován, upraven podle připomínek a schválen.

B) Nově projednáno

1. DermaUpdate 2021

Výbor souhlasí s návrhem pořádat akci ke konci února 2021 (schváleno 26. 2. 2021) formou semidistančního nebo kompletního online kongresu podle epidemiologické situace. Předtočení přednášek, možnost on-line diskuse a záznam uložený na internetu. Program se bude sestavovat. Technické zabezpečení Jasta a AV Media.

2. Rozpočet ČDS na rok 2021 (prim. Drlík)

Finanční stav se každým rokem stále vylepšuje. Finanční situace časopisu Čs. Dermatologie je obdobná jako u jiných periodik v současné době, tedy letos je bilance zcela vyrovnaná. Prim. Drlík proto vyzývá k hledání námětů a sponzorů pro posílení rozpočtu. Rozpočet ČDS byl schválen.

3. Časopis Čs. dermatologie (prof. Štork)

Prof. Štork vyzývá k příspěvkům do časopisu. Nejen jako úvodní přehledové články, ale i další články, kazui­stiky apod.

Prof. Resl připomíná, že vydavatelství Mladá fronta je v insolvenci a většina odborných časopisů nemohla vydat číslo 5 a 6. Prof. Arenberger vysvětlil, že tento problém se týká jen časopisu Česká dermatovenerologie, která nemá návaznost na ČLS JEP, a nikoliv Česko-Slovenské dermatologie (vydává pro ČLS JEP společnost CN Brown v tiskárně Prager) ani Referátového výběru z dermatologie (vydává Czechopress Agency).

4. Podologie (Bc. Fešar)

Bc. Fešar, člen ČDS, z Podologické společnosti informuje o činnosti při péči o nohy a nehty (např. zarůstající nehty). Nejedná se jen o pedikérskou činnost, pod kterou se někdy chybně řadí. Bc. Fešar informuje o novém kurzu z podologie, který je určen jak pro lékaře, tak pro nelékaře. Navrhuje možnost vytvoření Podologické sekce ČDS, která by podpořila spolupráci podologů a dermatovenerologů (propojení služeb a zdravotní péče). Jedná se zejména i o poskytnutí odborné dermatologické garance, i s možností provozovat činnost v době covidových restrikcí. Prim. Selerová doporučuje koordinaci s diabetologickou částí. Podmínkou členství v ČDS a sekci by bylo ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru a absolvování odborného kurzu podologie se závěrečným znalostním testem. Prof. Štork vyzývá k sepsání článku do Čs. dermatologie o podologii.

Výbor ČDS souhlasí s ustavením nové Podologické sekce ČDS. Doc. Ettler požádá Bc. Fešara o zadání údajů pro vytvoření sekce podologie a návrh kritérií pro přijetí za člena této sekce.

5. Venerologie (prof. Resl)

Prof. Resl a prim. Zákoucká se zúčastnili on-line „Koordinační komise pro problematiku HIV/AIDS a STI“ na MZ ČR. Přednesena přednáška o nárůstu STI v době pandemie a v diskusi bylo s Hlavní hygieničkou MUDr. J. Rážovou probráno dosud nevydání našeho Metodického pokynu STI. Proběhlo vnitřní i vnější připomínkové řízení bez podstatných připomínek již v r. 2019. Vznikla navíc trapná situace, neboť pokyn je součástí již vydané kolektivní učebnice „Základy depistáže a organizace práce ve venerologii“. MUDr. Rážová přislíbila dohled. Nový epidemiolog MZ ČR, MUDr. Dlhý, byl pověřen bezprostřední spoluprací s dr. Zákouckou.

6. Aktivity SADu a ČDS

a) Prof. Arenberger informuje o bonusovém programu pro dermatoskopii z VZP – zatím je však neúplná  informovanost v distribuci informací z Ústředí VZP na regionální pobočky VZP při předávání listopadových dávek. Ústředí doporučuje předem kontaktovat regionální pobočky a výkony předjednat.

b) Také výbor SADu (ve spolupráci s OAKS) pokračuje v jednáních se Sdružením oborových ZP (viz bod 3, zápis výboru ČDS, 19. 11. 2020). Prof. Arenberger připomíná, že při všech těchto aktivitách, které směřují k lepšímu ohodnocení práce dermatovenerologů, je nutná koordinovaná spolupráce ČDS a SAD, která vzájemnou informovaností i schůzkami probíhá.

7. Doba covidová (Stanovisko k omezování dermatologické péče a vzdělávání)

Výbor ČDS projednal negativní dopad covidové pandemie na zdravotnictví. Zejména v nemocničních zařízeních jsou uzavírána lůžková kožní oddělení a jejich personál je deponován na covidová oddělení nebo jsou přímo přeměněna na covidová oddělení. To vede nejen k podstatnému omezování péče o těžší případy kožních onemocnění, ale také ke zhoršení pre- i postgraduálního vzdělávání. Je také otázkou, zda po skončení pandemie dojde k rekonstrukci dermatologických lůžkových zařízení.

Výbor ČDS pověřuje doc. Ettlera k provedení průzkumu současného stavu kožních lůžkových a klinických zařízení, aby získal údaje k budoucímu jednání s ředitelstvími nemocnic nebo přímo s MZ ČR.

8. Léková agenda (dr. Benáková)

Bereme na vědomí – dermatolog nepreskribuje:

Ilumerti – tildrakizumab. SÚKL zatím nepřiznává úhradu u psoriázy, dokud firma neuzavře cenové ujednání se ZP ke snížení nákladnosti. Jinak navrhovaná indikační/úhradová kritéria odpovídají ostatním non TNF biologikům.

Entyvio – vedolizumab k léčbě chronických střevních zánětlivých chorob.

Mayzent – siponomid pro léčbu roztroušené sklerózy.

Imraldi – biosimilární adalimumab, SÚKL schválil rozšíření úhrady i pro středně těžkou RA.

Interferony a glatiramer acetát pro léčbu roztroušené sklerózy.

Xeljanz – tofacitinib v indikacích RA, PsA a UC.

Tisabri – natalizumab pro léčbu roztroušené sklerózy.

Bez připomínek

Skyrizi – SZP žádal snížení, SÚKL zachovává stávající úhradu.

9. Rozesílání odborných článků

Výbor ČDS projednal žádost Eli Lilly ČR, s. r. o., o rozesílání odborných článků dermatovenerologům – členům ČDS například formou odborného zpravodaje „ČDS pro Vás“. V úvahu připadá také vytvoření rubriky (Newsletter) v Čs. dermatologii, eventuálně na webu ČDS.

10. Centrum biologické léčby

Dr. Vykutilová (Dermaestet Brno) žádá o podporu výboru ČDS při žádosti o vytvoření Centra biologické léčby. Výbor ČDS její žádost podporuje.

11.  Odborné akce 2021

Doc. Ettler informuje o postupném rušení nebo odsouvání jednotlivých odborných akcí v souvislosti s prodlužováním nouzového stavu (viz web ČDS – derm.cz). Školící akce ILF zůstávají uvedeny a budou řešeny s přihlášenými lékaři.

Zároveň diskutovány přednosti a nevýhody on-line seminářů. Přednášky prostřednictvím internetu umožňují záznam a většinou jsou uchovávány i pro pozdější (opakované) zhlédnutí. Tím nabývají určitých parametrů publikace. To by mělo rozhodně posílit odpovědnost autorů při jejich tvorbě, eventuálně i konflikt s autorskými právy (např. převzetím fotografií a dalších materiálů). Na druhou stranu zde většinou chybí bezprostřední široká diskuse a samozřejmě společenský kontakt.

12. Noví členové

Dr. Vacková (Praha 3), dr. Bártková (Kravaře)

Změny: dr. Sluková (Jablonec n/N), dr. Kúkolová (Brno), dr. Zemanová (České Budějovice), dr. Ulrichová (Jihlava), dr. Kafková (Praha 4 – VFN), dr. Lvová (Valašské Meziříčí)

Zrušení členství: dr. Šuchaňová (Banská Bystrica), dr. Pšenicová (Provodov-Zlín), dr. Pumprová (Písek), dr. Vrtal (Praha 3), dr. Vzheshch (Ostrava), dr. Bosáková (Praha 3)

Snížení příspěvku: dr. Wiedenová (Liberec) – pouze ČLS

13. Různé

Doc. Kuklová navrhuje vypsat odměny autorům za publikace v Čs. dermatologii. Výbor souhlasí, prof. Štork připraví návrh.

14. Příští schůze výboru ČDS: 25. 2. 2021

Zapsal doc. Ettler.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se