Frekvence senzibilizace na kortikosteroidní sloučeninypoužívané k zevní terapii dermatóz


Frequency of Sensitization to Corticosteroid Substances Used in Topical Derma-tologic Therapy

Background:
Contact hypersensitivity to corticosteroids is increasingly reported. The prevalenceof positive patch tests to corticosteroids ranges from 0.4 up to 6.4 %.Objective: The prevalence of positive patch tests to corticosteroids in our region was determinedin pilot study of patients with various forms of dermatitis.Methods: Corticosteroid compounds as representatives of four groups (A-D) were used. They weretested simultaneously both in 96% ethanol and in yellow petrolatum in therapeutic and 1% concen-trations. The patch tests were applied for 48 hours, responses were read after 48, 72 and 96 hoursand 1 week later, according to the ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group)guidelines.Results: Among 664 patients, 9 individuals (1.35 %) with total 32 positive reactions to corticoste-roid compounds were found. There were evident cross-reactive patterns among the corticosteroidstested. The role of budesonid as a marker of corticosteroid hypersensitivity was confirmed.Conclusion: Corticosteroids should be included in routine patch testing although contact hyper-sensitivity to corticosteroids in Czech Republic is not so high.

Key words:
corticosteroids - contact hypersensitivity - patch tests


Autoři: V. Semrádová;  E. Dastychová;  Z. Navrátilová
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika LF MU
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2000, No. 5, p. 212-218
Kategorie: Články

Souhrn

Základní problematika:
Kontaktní senzibilizace na kortikosteroidy má v posledním desetiletístoupající frekvenci. Prevalence pozitivních alergických reakcí se pohybuje v rozmezí 0,4 až 6,4 %.Cíl: Cílem pilotní studie bylo zjistit prevalenci pozitivních epikutánních testů s korti kosteroid-ními sloučeninami ve spádové oblasti naší kliniky u nemocných s různými druhy ekzémů.Metody: Kortikosteroidní substance, zastupující všechny čtyři třídy (A-D) byly testovány souběž-ně v 96% etanolu a žluté vazelíně v terapeutické a 1% koncentraci. Epikutánní testy byly ponechány48 hodin a reakce hodnocena za 48, 72 a 96 hodin a za 1 týden podle doporučení ICDRG (InternationalContact Dermatitis Research Group.Výsledky: Ve skupině 664 ekzematiků byly u 9 nemocných (tj. 1,35 %) pozitivní alergické reakce(celkem 32 pozitivních testů) na kortikosteroidní sloučeniny. Byla prokázána skupinová přecitlivě-lost mezi jednotlivými sloučeninami a potvrzena role budesonidu jako jednoho z „markerů“ korti-kosteroidní alergie.Závěr: Kortikosteroidní sloučeniny by měly být zahrnuty do rutinní sady epikutánních testůpřesto, že prevalence kontaktní alergie na kortikosteroidy není v České republice příliš vysoká.

Klíčová slova:
kortikosteroidy - kontaktní přecitlivělost - epikutánní testy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se