Súčasný výskyt sarkoidózy a psoriázy


Concomitant Sarcoidosis and Psoriasis

The authors present the case of a 53-year-old female patient who developed concurrently sarco-idosis and psoriasis despite the clinical, genetic and immunological difference of the two conditions.In 1993 the patient was treated with antimalarical preparations on account of sarcoidosis of theskin in the face. Her immunological profile was normal. After one year when the condition was notyet cured she discontinued treatment on her own decision. A relapse occurred in spring 1996 whensarcoidosis appeared in the scar and due to the incomplete treatment of sarcoidosis of the facea deficiency of the cellular immunity component developed. Half a year after the relapse of sarcoi-dosis the patient developed psoriasis which is also characterized by deficiency in the T lymphocytesystem.In the conclusion the authors point out that the common feature of the two conditions is that intheir pathogenesis different immunity disorders are involved which may be the cause of theirdevelopment. Sometimes it is difficult to assess whether these immunological changes are the causeor consequence of psoriasis or sarcoidosis.

Key words:
psoriasis - sarcoidosis - immunological aspects


Autoři: J. Jautová ;  M. Bílá ;  D. Jarčušková ;  K. Benečová
Působiště autorů: Kožná klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2000, No. 3, p. 120-123
Kategorie: Články

Souhrn

Autorky prezentujú prípad 53-ročnej pacientky, u ktorej sa napriek rozdielnosti klinickej, gene-tickej a imunologickej vyskytli súčasne sarkoidóza a psoriáza.V r. 1993 bola pacientka liečená antimalarikami pre sarkoidózu kože na tvári. Jej imunologickýprofil bol v norme. Po roku pri nedoliečenom stave terapiu svojvoľne prerušila. K recidíve došlo najar 1996, kedy sa objavila sarkoidóza v jazve a následkom nedoliečenej sarkoidózy na tvári došlok deficitu v celulárnej zložke imunity. Za pol roka po objavení sa recidívy sarkoidózy vzniklapsoriáza, ktorá je tiež charakterizovaná deficitom v T-lymfocytárnom systéme.V závere autorky konštatujú, že spoločnou črtou oboch ochorení je práve to, že v ich patogenézesa uplatňujú rôzne poruchy v oblasti imunity, co môže byť dôvodom pre ich vznik. Niekedy je ťažkéhodnotiť, či tieto imunologické zmeny sú príčinou, alebo následkom psoriázy či sarkoidózy.

Klíčová slova:
psoriáza - sarkoidóza - imunologické aspekty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se