PROF. MUDR. MILAN HORA, PH.D., MBA


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(1): 99-101
Kategorie: Laudatio

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dámy a pánové,

dne 13. března 2017 oslavil prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, svoje páté kulaté životní jubileum. Dovolím si nepochybovat, že pana profesora jistě všichni známe, přesto bych vám rád alespoň stručně jeho osobnost přiblížil.

Profesor Hora – otec moderní plzeňské urologie

Další slova zdají se být zbytečná. Přesto se pokusím psát dále. Osobně jsem potkal pana profesora poprvé jako student medicíny 6. ročníku Lékařské fakulty v Plzni na přednáškách a praktikách, které mě natolik zaujaly, že jsem se rozhodl spojit svoji lékařskou budoucnost s urologií. Od roku 2005 jsem se stal i jeho klinickým a akademickým kolegou. V té době mu bylo pouhých 38 let a již 3 roky vedl Urologickou kliniku v Plzni jako přednosta i docent zároveň a mně bylo jasné, že poznávám otce moderní plzeňské urologie. Během následujících let se stal pan docent a později profesor Hora po zásluze nejen českou urologickou celebritou, ale i mezinárodně uznávaným odborníkem. V žádném případě není nafoukaným doktorem jen pro bohaté, vždy totiž byl, je a bude lékařem všech pacientů, kteří jeho šikovnost potřebují, všech, jejichž život závisí na zručnosti jeho rukou.

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, během předávání ocenění za nejlepší publikaci na 59. výroční konferenci ČUS ČLS JEP (30. 10. – 1. 11. 2013) v Karlových Varech
Fig. 1 Professor Milan Hora, M.D., Ph.D., MBA, during the Best Publication Award ceremony at the 59<sup>th</sup> Annual Meeting of the Czech Urological Society (30. 10. – 1. 1. 2013) in Karlovy Vary
Obr. 1. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, během předávání ocenění za nejlepší publikaci na 59. výroční konferenci ČUS ČLS JEP (30. 10. – 1. 11. 2013) v Karlových Varech Fig. 1 Professor Milan Hora, M.D., Ph.D., MBA, during the Best Publication Award ceremony at the 59<sup>th</sup> Annual Meeting of the Czech Urological Society (30. 10. – 1. 1. 2013) in Karlovy Vary

Milan Hora se narodil 13. března 1967 v Plzni jako typický Čechoslovák. V roce 1985 zahájil studium všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Plzni. Studium zakončil úspěšně s vyznamenáním v roce 1991. Již během studia na vysoké škole inklinoval k tehdy méně výraznému oboru urologie. Po studiu tedy nastoupil mladý lékař Milan Hora na Urologickou kliniku Fakultní nemocnice (FN) v Plzni pod vedením tehdejšího přednosty doc. MUDr. Zdeňka Oudy, CSc. V letech 1994 a 1997 složil atestaci z urologie I. a II. stupně. Kromě Urologické kliniky FN Plzeň pracoval celý rok 1998 na Urologické klinice 1. LF UK a VFN Praha. V roce 2000 dokončil doktorský studijní program na LF UK Plzeň a získal titul Ph.D. Tématem jeho práce byla andrologie, zejména erektilní dysfunkce. V roce 2002 se stal docentem urologie na LF UK Plzeň, tématem habilitační práce byla histopatologie nádorů ledvin. Následně se v roce 2002 stal zároveň novým přednostou Urologické kliniky v Plzni.

Absolvoval několik klinických zahraničních pobytů a stáží (2–4 týdny): Cardiff (Wales, UK, 1996); Mainz (Německo, 2001), Paříž (Institut mutualiste Montsouris, Francie, 2002), Cleveland (Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA, 2004), Vídeň (Allgemeines Krankenhaus, Rakousko, 2004).

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, se v roce 2015 zúčastnil jako expert laparoskopického kurzu na káhirské univerzitě
Fig. 2 Professor Milan Hora, M.D., Ph.D., MBA, took part in a laparoscopy course held at Cairo University in 2015 as an expert
Obr. 2. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, se v roce 2015 zúčastnil jako expert laparoskopického kurzu na káhirské univerzitě Fig. 2 Professor Milan Hora, M.D., Ph.D., MBA, took part in a laparoscopy course held at Cairo University in 2015 as an expert

Publikoval přes 290 odborných prací doma i v zahraničí (z toho s impakt faktorem 86 a jako první či senior autor 18x s celkovým IF 287; citace dle SCOPUS 1865 s h‑indexem 18, dle Web of Science 1618 s h‑indexem 15). Napsal čtyři monografie a kapitoly v pěti monografiích. Neúnavně přednáší studentům LF UK Plzeň a na odborných lékařských sjezdech a setkáních. Ve své vědecké práci se specializuje zejména na nádory ledvin a laparoskopii. V praxi se zabývá urologií v celém jejím rozsahu, hlavně operačními léčebnými metodami. Zvláštní pozornost věnuje chirurgické léčbě urologických nádorů, močových konkrementů, laparoskopii v urologii.

Jako přednosta kliniky si rozšiřoval i svoje manažerské schopnosti a v roce 2011 získal titul MBA.

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, 28. 5. 2015 obdržel čestný doktorát na prestižní rumunské univerzitě „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
Fig. 3 Professor Milan Hora, M.D., Ph.D., MBA, received an honorary doctorate at a prestigious Romanian university, the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy (Bucharest, Romania, 28 May 2015)
Obr. 3. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, 28. 5. 2015 obdržel čestný doktorát na prestižní rumunské univerzitě „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania Fig. 3 Professor Milan Hora, M.D., Ph.D., MBA, received an honorary doctorate at a prestigious Romanian university, the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy (Bucharest, Romania, 28 May 2015)

Ve stejném roce mu byl udělen prezidentem republiky titul profesor urologie (1. LF UK Praha). V roce 2015 byl oceněn jako Doctor honoris causa (Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukurešť, Rumunsko). Své rozsáhlé znalosti v oblasti nádorových onemocnění zpečetil v roce 2016 ještě nástavbovou atestací z onkourologie.

Je členem a místopředsedou České urologické společnosti, dále členem vědecké rady LF UK Plzeň, Etické komise LF UK a FN Plzeň, předseda Akreditační komise pro onkourologii při MZ ČR. Na mezinárodním poli je členem Evropské urologické asociace (European Association of Urology) a podílí se na vytváření evropských doporučení (guidelines) diagnostiky a léčby nádorů ledvin (Working Group on Kidney Cancer), dále je členem vzdělávacího panelu tzv. European Board of Urology (Certification Committee). Je šéfredaktorem časopisu Česká urologie (oficiální časopis České urologické společnosti) a členem editorial boardu časopisu World Journal of Urology.

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, se štěnětem Bernského salašnického psa (with puppy of Bernese mountatin dog)
Obr. 4. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, se štěnětem Bernského salašnického psa (with puppy of Bernese mountatin dog)

Profesor Milan Hora je ženatý a má tři dcery. Jeho nejstarší dcera pracuje jako mladá lékařka ve FN Plzeň. Mezi jeho koníčky patří bezpochyby sport (dříve kopaná, nyní převážně cyklistika nehledě na počasí), kynologie a automobily. Je majitelem chovného bernského salašnického psa. Jako správný Plzeňák má rád plzeňské pivo, na které vás bude zajisté lákat jako prezident následující Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že profesor Hora vstupuje do druhé poloviny svého života. Tak ať mu elán vydrží!

Tomáš Ürge

Je pro mne ctí i potěšením, že se mohu připojit ke gratulantům a popřát profesoru Horovi k jeho významnému životnímu jubileu. Mám možnost s Milanem již dlouhá léta úzce spolupracovat na půdě České urologické společnosti i v řadě akademických aktivit. Obdivuji jeho manuální zručnost i technický talent, který dokáže aktivně přenášet do každodenní operační praxe. Díky své publikační aktivitě, přednáškám v zahraničí a práci na doporučených postupech EAU se stal skutečně respektovaným evropským odborníkem. Vážím si ho za jeho „férovost“ i ochotu kdykoliv říkat, co si skutečně myslí a nazývat věci pravými jmény.

Takže Milane, přeji vše nejlepší do dalšího života i urologické kariéry a těším se na další setkání i výměny názorů.

Marko Babjuk


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2017 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se