Ing. Vlasta Fialová, CSc., jubilující


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 4, s. 87
Kategorie: Laudatio

V letošním roce se Vlasta Fialová dožívá významného životního jubilea. Je nejen uznávanou výzkumnou pracovnicí současného Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK v Praze a VFN, ale pro svoji odbornost je respektována také v institucích zabývajících se posuzováním vlastností zdravotnických prostředků a v jim nadřízených strukturách (Ústav pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český akreditační institut, Ministerstvo zdravotnictví ČR).


Vlasta Fialová vystudovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze obor technologie organických látek a nastoupila jako aspirantka do ÚTZCHT, nynějšího Ústavu chemických procesů AVČR. Po aspirantuře a obhajobě disertační práce začala pracovat v podniku Léčiva Horní Měcholupy, kde se věnovala kontrolní činnosti a procesům registrace léčivých přípravků. Toto zaměření jí posléze přivedlo do Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V osmdesátých letech se začala budovat legislativa a s ní systémy testování vlastností zdravotnických prostředků. Tehdejší Výzkumný ústav stomatologický v Praze a Ústav lékařské biologie LF v Hradci Králové vytvořily pracovní tým pro testování biologických vlastností stomatologických zdravotnických prostředků, ve kterém Vlasta Fialová působila jako zástupce SÚKL. Toto zaměření na stomatologické zdravotnické prostředky ji přivedlo do Výzkumného ústavu stomatologického, ve kterém pracuje dodnes.

Díky jejímu nezměrnému úsilí vznikly nejprve Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL 1250) a Certifikační orgán pro dentální výrobky (CODV 3114). Následně, v roce 2003, získala VFN jako jediné zdravotnické zařízení v České republice statut autorizované a notifikované osoby pro posuzování shody stomatologických zdravotnických prostředků (AO 252, NB 1385). Pro svoje neocenitelné znalosti legislativy zdravotnických prostředků, léčiv a kosmetických prostředků včetně auditu a akreditace procesů řízení jakosti zdravotnických zařízení se jubilantka dále podílí na těchto činnostech v Ústavu klinické a experimentální stomatologie ve VFN. S jejím přispěním vzniklo v posledních letech několik kvalitních disertačních prací studentů doktorského studijního programu. Pro svou příkladnou pracovitost, odbornost i osobnostní vlastnosti patří mezi rozpoznávané autority ústavu.

Spolupracovníci jí přejí do dalších let pevné zdraví a uspokojení z práce i v osobním životě.

Pracovníci ÚKES, 1. LF UK Praha a VFN


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×