Jubilant prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 2, s. 31
Kategorie: Jubileum

Na jaře letošního roku oslaví řada nepřehlédnutelných osobností české stomatologie svá významná životní jubilea. Patří mezi ně i profesor Zdeněk Broukal, který na konci března oslaví, pro nás, kteří ho známe, jubileum, které k němu „nepatří“.


Zdeněk Broukal vystudoval na Fakultě všeobecného lékařství obor stomatologie a pak doplnil své medicínské vědomosti i na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze. Po promoci krátce pracoval v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie a poté nastoupil do Výzkumného ústavu stomatologického. Nejprve se věnoval studiu mikrobiální ekologie dutiny ústní se zaměřením na orální streptokoky a oportunní aktinomycety (v roce 1974 obhájil disertaci na téma Ekologie viridujících streptokoků v dutině ústní), pak v týmu oddělení pro orální biologii (vedeným MUDr Maud Kindlovou, DrSc.) studiu mikrobiálního agens v experimentálním modelu parodontitidy u hlodavců. Od devadesátých let organizuje epidemiologická šetření stavu chrupu a ošetření populace ČR a studiu behaviorálních faktorů v prevenci zubního kazu.

V roce 2000 habilitoval na 1. LF UK v oboru stomatologie (habilitační práce Fluoridy v prevenci zubního kazu dočasného chrupu v raném předškolním věku) a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

Jeho pedagogická činnost zahrnuje pregraduální výuku v předmětech Mikrobiologie, Kariologie a Preventivní zubní lékařství a postgraduální výuku v doktorském studijním programu, kde je úspěšným školitelem a členem oborové rady Preventivní medicína.

V současnosti je předsedou Stomatologické společnosti ČLS JEP, členem výboru European Association for Dental Public Health (v 2009–2011 byl prezidentem), členem pracovní skupiny SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks) a pracovní skupiny pro funkční potraviny ILSI (International Life Sciences Institute) Evropské komise.

Je členem redakční rady časopisu Dental Public Health a recenzentem několika zahraničních časopisů z oblasti preventivní stomatologie a veřejného zdraví a přísným, leč objektivním recenzentem i našeho časopisu.

Dosud publikoval jako první autor nebo spoluautor kolem 150 dílčích časopiseckých sdělení, z toho větší polovinu v zahraničí a podílel se v autorských týmech na vzniku několika monografií vyšlých doma i v zahraničí. Organizoval řadu kongresů a sympozií doma i v zahraničí, v posledních letech zejména sérii mezinárodních workshopů o metodologii epidemiologických a intervenčních studií v oboru stomatologie a veřejného zdraví.

Svým neuvěřitelně širokým vědeckým rozhledem nejen v oboru stomatologie, ale i mikrobiologie, imunologie a v dalších medicínských disciplínách a zároveň citem pro nové výzkumné trendy je významným učitelem nastupující generace výzkumných a pedagogických pracovníků v ústavu a respektovaným kolegou ostatních vědecko-výzkumných spolupracovníků.

K osobnostnímu profilu profesora Broukala neodmyslitelně patří jeho zájem o vše nové – a to nejen z oblasti biomedicínských věd, ale patří sem i jeho zájem o soudobou vážnou hudbu, moderní výtvarné umění a sochařství.

Spolu s ostatními členy stomatologické obce chceme jubilantovi upřímně popřát pevné zdraví, zachování vědecké a pedagogické kreativity a také hodně mladých spolupracovníků, kteří budou sdílet jeho pohled na stomatologii jako medicínský obor a jeho přesvědčení o nezbytnosti stomatologického výzkumu.

Pracovníci Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se