Jubilant prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 2, s. 31
Kategorie: Jubileum

Na jaře letošního roku oslaví řada nepřehlédnutelných osobností české stomatologie svá významná životní jubilea. Patří mezi ně i profesor Zdeněk Broukal, který na konci března oslaví, pro nás, kteří ho známe, jubileum, které k němu „nepatří“.


Zdeněk Broukal vystudoval na Fakultě všeobecného lékařství obor stomatologie a pak doplnil své medicínské vědomosti i na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze. Po promoci krátce pracoval v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie a poté nastoupil do Výzkumného ústavu stomatologického. Nejprve se věnoval studiu mikrobiální ekologie dutiny ústní se zaměřením na orální streptokoky a oportunní aktinomycety (v roce 1974 obhájil disertaci na téma Ekologie viridujících streptokoků v dutině ústní), pak v týmu oddělení pro orální biologii (vedeným MUDr Maud Kindlovou, DrSc.) studiu mikrobiálního agens v experimentálním modelu parodontitidy u hlodavců. Od devadesátých let organizuje epidemiologická šetření stavu chrupu a ošetření populace ČR a studiu behaviorálních faktorů v prevenci zubního kazu.

V roce 2000 habilitoval na 1. LF UK v oboru stomatologie (habilitační práce Fluoridy v prevenci zubního kazu dočasného chrupu v raném předškolním věku) a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

Jeho pedagogická činnost zahrnuje pregraduální výuku v předmětech Mikrobiologie, Kariologie a Preventivní zubní lékařství a postgraduální výuku v doktorském studijním programu, kde je úspěšným školitelem a členem oborové rady Preventivní medicína.

V současnosti je předsedou Stomatologické společnosti ČLS JEP, členem výboru European Association for Dental Public Health (v 2009–2011 byl prezidentem), členem pracovní skupiny SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks) a pracovní skupiny pro funkční potraviny ILSI (International Life Sciences Institute) Evropské komise.

Je členem redakční rady časopisu Dental Public Health a recenzentem několika zahraničních časopisů z oblasti preventivní stomatologie a veřejného zdraví a přísným, leč objektivním recenzentem i našeho časopisu.

Dosud publikoval jako první autor nebo spoluautor kolem 150 dílčích časopiseckých sdělení, z toho větší polovinu v zahraničí a podílel se v autorských týmech na vzniku několika monografií vyšlých doma i v zahraničí. Organizoval řadu kongresů a sympozií doma i v zahraničí, v posledních letech zejména sérii mezinárodních workshopů o metodologii epidemiologických a intervenčních studií v oboru stomatologie a veřejného zdraví.

Svým neuvěřitelně širokým vědeckým rozhledem nejen v oboru stomatologie, ale i mikrobiologie, imunologie a v dalších medicínských disciplínách a zároveň citem pro nové výzkumné trendy je významným učitelem nastupující generace výzkumných a pedagogických pracovníků v ústavu a respektovaným kolegou ostatních vědecko-výzkumných spolupracovníků.

K osobnostnímu profilu profesora Broukala neodmyslitelně patří jeho zájem o vše nové – a to nejen z oblasti biomedicínských věd, ale patří sem i jeho zájem o soudobou vážnou hudbu, moderní výtvarné umění a sochařství.

Spolu s ostatními členy stomatologické obce chceme jubilantovi upřímně popřát pevné zdraví, zachování vědecké a pedagogické kreativity a také hodně mladých spolupracovníků, kteří budou sdílet jeho pohled na stomatologii jako medicínský obor a jeho přesvědčení o nezbytnosti stomatologického výzkumu.

Pracovníci Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se