Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., se v lednu 2012 dožil 70 let


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 112, 2012, 6, s. 161

Narodil se v Moravských Budějovicích. Lékařskou fakultu, stomatologický směr, vystudoval v Brně a promoval v roce 1965. Po ukončení studia a absolvování vojenské prezenční služby pracoval v období let 1966–1969 jako obvodní stomatolog na Znojemsku. Do Brna se vrací v roce 1969, kdy nastoupil na I. stomatologickou kliniku FN jako sekundární lékař a zároveň odborný asistent LF UJEP Brno. Specializační atestaci v oboru ústní, čelistní a obličejová chirurgie získal v roce 1973. V období 1974–-1984 působil na I. stomatologické klinice ve funkci vedoucího lékaře lůžkového oddělení stomatologické chirurgie a zároveň vykonával funkci ordináře pro stomatologickou chirurgii. Od roku 1984 se stává náměstkem ředitele a později ředitelem KÚNZ Brno. V roce 1991 nastoupil do funkce přednosty I. stomatologické kliniky v Brně a v roce 1999 se zasloužil o vznik Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie sloučením chirurgických částí obou brněnských stomatologických klinik. Na nově vzniklé klinice působil ve funkci přednosty do roku 2010.

V roce 1986 se stal kandidátem lékařských věd a v roce 1991 habilitoval na LF MU v Brně. Ve své odborné a vědecké práci se zaměřil na orofaciální traumatologii. Spolupracoval s Úrazovou nemocnicí a VÚT Brno při řešení výzkumných úkolů zaměřených na traumatologii. Byl průkopníkem v zavádění rigidní osteosyntézy v oblasti obličejového skeletu a na toto téma řešil různé výzkumné projekty a granty. Dlouhodobě organizoval „Brněnské traumatologické dny”, na kterých se diskutovalo o problematice obličejové traumatologie mezi odborníky z celé republiky.

Je členem výboru České společnosti orální a maxilofaciální chirurgie, byl členem vědecké rady LF UP Olomouc a členem vědecké rady České stomatologické společnosti a dlouhodobě se věnoval práci pro Českou stomatologickou komoru na republikové i oblastní úrovni.

Celé svoje mnohaleté působení věnoval výchově studentů, výchově mladých lékařů, kteří si ho pamatují jako náročného, ale spravedlivého učitele a odborníka. Všichni, kdo jej blíže poznali, jistě dají za pravdu, že jde o člověka pracovitého, kterému šlo vždy o správnou věc v jeho dlouhodobém i každodenním jednání.

Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

Vážený pane docente, přijměte prosím ještě dodatečně od Vašich nejbližších spolupracovníků blahopřání k významnému životnímu jubileu a přejeme Vám hodně zdraví a životního elánu do další práce, zejména klidu pro užití si radostných chvil s rodinou, přáteli.

Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. a spolupracovníci


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×