Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc., zemřela


Autoři: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 110, 2010, 2, s. 22

Dne 24. ledna 2010 zemřela prof. MUDr.  Josefa Bohutová, DrSc., výjimečná osobnost české a světové radiologie. Zemřela krátce poté, co dosáhla věku 79 let a česká medicína jejím odchodem ztratila výraznou osobnost mezinárodního dosahu.

Prof. Bohutová se narodila 16. ledna 1931 v Žilině. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 1956. Po promoci v letech 1957 - 1958 pracovala jako sekundární lékařka na plicním oddělení Fakultní nemocnice v Praze - Motole, v letech 1958 - 1966 působila na rentgenovém oddělení téže nemocnice.

jp_31609_f_1
jp_31609_f_1

V roce 1966 přichází na Radiodiagnostickou kliniku IPVZ FN Bulovka, kde pracuje nejdříve jako odborná asistentka, později jako docentka a profesorka. V čele této významné instituce, jako přednostka kliniky, stála v letech 1993 až do svého odchodu do důchodu v roce 2006, v letech 2001 - 2006 současně zastávala funkci přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Z profesního kurikula paní profesorky si dovolím uvést jenom základní údaje:

V roce 1960 složila atestaci z Radiodiagnostiky I. stupně a v roce 1968 atestaci II. stupně z téhož oboru. Kandidátskou dizertační práci na téma „Využití kontrastních rentgenových vyšetřovacích metod v diagnostice onemocnění hltanu a hrtanu“ obhájila v roce 1974, doktorskou dizertační práci na téma „Intraarteriální arteficiální embolizace v povodí arteria carotis externa“ pak obhájila v roce 1984. V roce 1988 byla jmenována docentkou pro obor Radiologie, pro obor Radiodiagnostika byla jmenována profesorkou v roce 1993. Hlavní odborné zaměření prof. Bohutové bylo v oblasti neuroradiologie, radiologie anatomické oblasti hlavy a krku, především však v oblasti intervenční radiologie se zaměřením na endovaskulární uzávěry tepen v orofaciální a otolaryngeální oblasti. Z této odborné oblasti publikovala více než 180 odborných prací v domácím i zahraničním písemnictví, řada z nich byla světově prioritních sdělení, podílela se na sepsání sedmi monografií z odborné oblasti rentgenologie a radiodiagnostiky. Svoje obsáhlé znalosti a zkušenosti ve výše jmenovaných odborných disciplínách aktivně předávala nejen studentům v pregraduální výuce, v postgraduálních školících akcích, ale především pak na světových kongresech, kde vždy skvěle reprezentovala vysokou úroveň české medicíny, a rovněž i na tuzemských sympoziích a seminářích. Svojí pedagogickou a vědecko-výzkumnou prací zanechala paní profesorka ve svém oboru nesmazatelnou stopu, svým odchodem z pozemského života však, bohužel, i nezacelitelnou mezeru a ránu v české vědě a medicíně.

Prof. Bohutová byla zakladatelkou Neuroradiologické společnosti ČLS JEP, po tři volební období byla předsedkyní výboru této společnosti, v letech 1993 - 2005 byla členkou výboru Radiologické společnosti ČLS JEP a členkou Evropské neuroradiologické společnosti (ESNR). V oborech české i světové neuroradiologie se stala uznávanou a vyhledávanou odbornicí.

Měl jsem to životní štěstí, a považuji si to osobně za velikou čest, že jsem takřka čtyřicet let mohl s paní profesorkou úzce spolupracovat na problematice diagnostiky a terapie nádorů z vazoformativní tkáně, tedy hemangiomů a cévních malformací. Jolka, jak jsme ji my, nejbližší přátelé, oslovovali, byla člověkem nevšední inteligence, měla vytříbený smysl pro metodickou práci, byla svědomitá, pilná a v řešení odborných problémů obdivuhodně houževnatá. Byla dokonalým odborníkem s nadáním řešit, vždy s profesionálním klidem a s úžasnou schopností předvídavosti, ty nejsložitější odborné situace, četné těžkosti a komplikace, které odborná problematika přinášela. V těchto vypjatých chvílích jsem si to vždy uvědomoval a zároveň obdivoval její medicínské nadání, moudrost, prozíravost a ušlechtilost ducha. Nad všechny tyto vlastnosti vynikala její neobyčejná skromnost v jednání a vystupování, pacienti ji milovali pro její vlídnost a laskavost.

Celý svůj život dělila rovným dílem mezi práci pro rodinu a pro klinickou práci, pro vlastní osobu ji zbývalo času jenom poskrovnu. Její život byl naplněn především činorodou prací. Životní příklad a moudrost, kterou nás všechny s těžko popsatelnou samozřejmostí a s neskonalou noblesou ducha obdarovávala, nám, jejím kolegům, ale i pacientům, pomáhaly v těžkých životních situacích. Její mimořádné charakterové vlastnosti a morální kvality nám budou vždy zdrojem vzpomínek, svým přístupem k práci a způsobem života se pro nás stala nedostižným vzorem. Biologické zákony jsou neúprosné a tak smrt vytrhla z našeho středu člověka, kterého jsme milovali, kterého jsme si vážili a kterého jsme ctili pro dobrotu srdce a pro řadu vzácných charakterových vlastností. Profesorka Bohutová zemřela obklopena láskou své rodiny, svých přátel, žáků a spolupracovníků.

Requiescat in pace.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se