Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc., zemřela


Autoři: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 110, 2010, 2, s. 22

Dne 24. ledna 2010 zemřela prof. MUDr.  Josefa Bohutová, DrSc., výjimečná osobnost české a světové radiologie. Zemřela krátce poté, co dosáhla věku 79 let a česká medicína jejím odchodem ztratila výraznou osobnost mezinárodního dosahu.

Prof. Bohutová se narodila 16. ledna 1931 v Žilině. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 1956. Po promoci v letech 1957 - 1958 pracovala jako sekundární lékařka na plicním oddělení Fakultní nemocnice v Praze - Motole, v letech 1958 - 1966 působila na rentgenovém oddělení téže nemocnice.

jp_31609_f_1
jp_31609_f_1

V roce 1966 přichází na Radiodiagnostickou kliniku IPVZ FN Bulovka, kde pracuje nejdříve jako odborná asistentka, později jako docentka a profesorka. V čele této významné instituce, jako přednostka kliniky, stála v letech 1993 až do svého odchodu do důchodu v roce 2006, v letech 2001 - 2006 současně zastávala funkci přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Z profesního kurikula paní profesorky si dovolím uvést jenom základní údaje:

V roce 1960 složila atestaci z Radiodiagnostiky I. stupně a v roce 1968 atestaci II. stupně z téhož oboru. Kandidátskou dizertační práci na téma „Využití kontrastních rentgenových vyšetřovacích metod v diagnostice onemocnění hltanu a hrtanu“ obhájila v roce 1974, doktorskou dizertační práci na téma „Intraarteriální arteficiální embolizace v povodí arteria carotis externa“ pak obhájila v roce 1984. V roce 1988 byla jmenována docentkou pro obor Radiologie, pro obor Radiodiagnostika byla jmenována profesorkou v roce 1993. Hlavní odborné zaměření prof. Bohutové bylo v oblasti neuroradiologie, radiologie anatomické oblasti hlavy a krku, především však v oblasti intervenční radiologie se zaměřením na endovaskulární uzávěry tepen v orofaciální a otolaryngeální oblasti. Z této odborné oblasti publikovala více než 180 odborných prací v domácím i zahraničním písemnictví, řada z nich byla světově prioritních sdělení, podílela se na sepsání sedmi monografií z odborné oblasti rentgenologie a radiodiagnostiky. Svoje obsáhlé znalosti a zkušenosti ve výše jmenovaných odborných disciplínách aktivně předávala nejen studentům v pregraduální výuce, v postgraduálních školících akcích, ale především pak na světových kongresech, kde vždy skvěle reprezentovala vysokou úroveň české medicíny, a rovněž i na tuzemských sympoziích a seminářích. Svojí pedagogickou a vědecko-výzkumnou prací zanechala paní profesorka ve svém oboru nesmazatelnou stopu, svým odchodem z pozemského života však, bohužel, i nezacelitelnou mezeru a ránu v české vědě a medicíně.

Prof. Bohutová byla zakladatelkou Neuroradiologické společnosti ČLS JEP, po tři volební období byla předsedkyní výboru této společnosti, v letech 1993 - 2005 byla členkou výboru Radiologické společnosti ČLS JEP a členkou Evropské neuroradiologické společnosti (ESNR). V oborech české i světové neuroradiologie se stala uznávanou a vyhledávanou odbornicí.

Měl jsem to životní štěstí, a považuji si to osobně za velikou čest, že jsem takřka čtyřicet let mohl s paní profesorkou úzce spolupracovat na problematice diagnostiky a terapie nádorů z vazoformativní tkáně, tedy hemangiomů a cévních malformací. Jolka, jak jsme ji my, nejbližší přátelé, oslovovali, byla člověkem nevšední inteligence, měla vytříbený smysl pro metodickou práci, byla svědomitá, pilná a v řešení odborných problémů obdivuhodně houževnatá. Byla dokonalým odborníkem s nadáním řešit, vždy s profesionálním klidem a s úžasnou schopností předvídavosti, ty nejsložitější odborné situace, četné těžkosti a komplikace, které odborná problematika přinášela. V těchto vypjatých chvílích jsem si to vždy uvědomoval a zároveň obdivoval její medicínské nadání, moudrost, prozíravost a ušlechtilost ducha. Nad všechny tyto vlastnosti vynikala její neobyčejná skromnost v jednání a vystupování, pacienti ji milovali pro její vlídnost a laskavost.

Celý svůj život dělila rovným dílem mezi práci pro rodinu a pro klinickou práci, pro vlastní osobu ji zbývalo času jenom poskrovnu. Její život byl naplněn především činorodou prací. Životní příklad a moudrost, kterou nás všechny s těžko popsatelnou samozřejmostí a s neskonalou noblesou ducha obdarovávala, nám, jejím kolegům, ale i pacientům, pomáhaly v těžkých životních situacích. Její mimořádné charakterové vlastnosti a morální kvality nám budou vždy zdrojem vzpomínek, svým přístupem k práci a způsobem života se pro nás stala nedostižným vzorem. Biologické zákony jsou neúprosné a tak smrt vytrhla z našeho středu člověka, kterého jsme milovali, kterého jsme si vážili a kterého jsme ctili pro dobrotu srdce a pro řadu vzácných charakterových vlastností. Profesorka Bohutová zemřela obklopena láskou své rodiny, svých přátel, žáků a spolupracovníků.

Requiescat in pace.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se