K životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 109, 2009, 2, s. 21

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., přednosta Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, proděkan pro obor Zubní lékařství a Stomatologii LF MU, se 4. března 2009 dožil 70 let.


Narodil se v Drnovicích v okrese Blansko. V letech 1958 - 1963 absolvoval Lékařskou fakultu UJEP v Brně - stomatologický směr. Po ukončení studia pracoval jako zubní lékař v OÚNZ Břeclav. V roce 1966 úspěšně složil atestaci I. stupně v oboru stomatologie. V roce 1967 nastoupil jako sekundární lékař na II. stomatologickou kliniku KÚNZ v Brně. O rok později se jako odborný asistent II. stomatologické kliniky LF UJEP v plném rozsahu zapojil do pedagogického procesu a výzkumné činnosti. Atestaci II. stupně v oboru stomatologie úspěšně složil v roce 1970 a v roce 1981 obhájil kandidátskou dizertační práci. V roce 1987 byl jmenován docentem v oboru stomatologie. Od roku 1994 zastává funkci přednosty II. stomatologické, nyní Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. V roce 2000 byl jmenován profesorem stomatologie. Od roku 2004 je proděkanem LF MU pro obor Zubní lékařství a Stomatologii.

Celé svoje odborné působení, především na Stomatologické klinice, věnoval orální chirurgii, protetické stomatologii, transplantologii zubů a dentální implantologii. V této odbornosti patří mezi průkopníky a uznávané experty v ČR v jejím moderním pojetí. Vědecké poznatky zúročil ve více než 140 odborných domácích i zahraničních publikacích. Byl a je řešitelem řady výzkumných projektů rezortního i státního výzkumu i grantových projektů. V roce 2005 byl hlavním iniciátorem vzniku Stomatologického výzkumného centra, jehož je odpovědným řešitelem – projekt MŠMT č. 1M0528. Zde je soustředěna prakticky celá vědecko-výzkumná činnost kliniky, pracuje zde asi 64 pracovníků jak lékařských tak nelékařských oborů. Spektrum vědecko-výzkumné činnosti SVC pokrývá prakticky všechny disciplíny stomatologie. Byl členem VR MZ ČR, je dlouholetým členem VR LF MU a aktivním členem řady tuzemských i zahraničních odborných společností, oborových a redakčních rad odborných časopisů.

Výsledky jeho vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti byly oceněny řadou medailí, diplomů a pamětních listů jak v ČR tak i v zahraničí.

V posledních letech se ve vědecké práci věnuje dentální implantologii. Pod jeho garancí se konají tradiční mezinárodní sympozia „Brněnské implantologické dny“, nyní „Brněnské dentální a implantologické dny“. Neméně času věnuje programovému uspořádání curriculla výuky Zubního lékařství na LF MU.

Z výše uvedeného vyplývá, jak vysoce hodnotná je odborná, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jubilanta. Všichni, kdo jej měli možnost blíže poznat, jistě dají za pravdu, že se jedná o člověka velmi pracovitého, komunikativního a oblíbeného v celém širokém okruhu spolupracovníků a přátel. Svojí odbornou činností, přátelským postojem a obětavostí je jistě trvale zapsán v myslích velkého počtu lidí.

Vážený a milý pane profesore, přijměte, prosím, od nás touto cestou upřímné blahopřání s přáním dalšího, neméně úspěšného působení ve Vaší veškeré činnosti, jak v odborné práci tak i v osobním životě. Součástí tohoto blahopřání je i přání dobrého zdraví a osobní pohody do dalších let.

Prim. MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.,

a spolupracovníci

****

Redakce obou časopisů se připojuje s blahopřáním k vyznanému životnímu jubileu našeho dlouholetého člena redakční rady a přeje mu rovněž pevné zdraví a do příštích let příjemnou životní pohodu.

Odborné články věnované jubilantovi budou postupně zveřejňovány v následujících číslech obou našich časopisů.

Redakční rada časopisů

Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se