K životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 109, 2009, 2, s. 21

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., přednosta Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, proděkan pro obor Zubní lékařství a Stomatologii LF MU, se 4. března 2009 dožil 70 let.

Narodil se v Drnovicích v okrese Blansko. V letech 1958 - 1963 absolvoval Lékařskou fakultu UJEP v Brně - stomatologický směr. Po ukončení studia pracoval jako zubní lékař v OÚNZ Břeclav. V roce 1966 úspěšně složil atestaci I. stupně v oboru stomatologie. V roce 1967 nastoupil jako sekundární lékař na II. stomatologickou kliniku KÚNZ v Brně. O rok později se jako odborný asistent II. stomatologické kliniky LF UJEP v plném rozsahu zapojil do pedagogického procesu a výzkumné činnosti. Atestaci II. stupně v oboru stomatologie úspěšně složil v roce 1970 a v roce 1981 obhájil kandidátskou dizertační práci. V roce 1987 byl jmenován docentem v oboru stomatologie. Od roku 1994 zastává funkci přednosty II. stomatologické, nyní Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. V roce 2000 byl jmenován profesorem stomatologie. Od roku 2004 je proděkanem LF MU pro obor Zubní lékařství a Stomatologii.

Celé svoje odborné působení, především na Stomatologické klinice, věnoval orální chirurgii, protetické stomatologii, transplantologii zubů a dentální implantologii. V této odbornosti patří mezi průkopníky a uznávané experty v ČR v jejím moderním pojetí. Vědecké poznatky zúročil ve více než 140 odborných domácích i zahraničních publikacích. Byl a je řešitelem řady výzkumných projektů rezortního i státního výzkumu i grantových projektů. V roce 2005 byl hlavním iniciátorem vzniku Stomatologického výzkumného centra, jehož je odpovědným řešitelem – projekt MŠMT č. 1M0528. Zde je soustředěna prakticky celá vědecko-výzkumná činnost kliniky, pracuje zde asi 64 pracovníků jak lékařských tak nelékařských oborů. Spektrum vědecko-výzkumné činnosti SVC pokrývá prakticky všechny disciplíny stomatologie. Byl členem VR MZ ČR, je dlouholetým členem VR LF MU a aktivním členem řady tuzemských i zahraničních odborných společností, oborových a redakčních rad odborných časopisů.

Výsledky jeho vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti byly oceněny řadou medailí, diplomů a pamětních listů jak v ČR tak i v zahraničí.

V posledních letech se ve vědecké práci věnuje dentální implantologii. Pod jeho garancí se konají tradiční mezinárodní sympozia „Brněnské implantologické dny“, nyní „Brněnské dentální a implantologické dny“. Neméně času věnuje programovému uspořádání curriculla výuky Zubního lékařství na LF MU.

Z výše uvedeného vyplývá, jak vysoce hodnotná je odborná, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jubilanta. Všichni, kdo jej měli možnost blíže poznat, jistě dají za pravdu, že se jedná o člověka velmi pracovitého, komunikativního a oblíbeného v celém širokém okruhu spolupracovníků a přátel. Svojí odbornou činností, přátelským postojem a obětavostí je jistě trvale zapsán v myslích velkého počtu lidí.

Vážený a milý pane profesore, přijměte, prosím, od nás touto cestou upřímné blahopřání s přáním dalšího, neméně úspěšného působení ve Vaší veškeré činnosti, jak v odborné práci tak i v osobním životě. Součástí tohoto blahopřání je i přání dobrého zdraví a osobní pohody do dalších let.

Prim. MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.,

a spolupracovníci

****

Redakce obou časopisů se připojuje s blahopřáním k vyznanému životnímu jubileu našeho dlouholetého člena redakční rady a přeje mu rovněž pevné zdraví a do příštích let příjemnou životní pohodu.

Odborné články věnované jubilantovi budou postupně zveřejňovány v následujících číslech obou našich časopisů.

Redakční rada časopisů

Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2009 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se