Laudatio k životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 108, 2008, 3, s. 59-60

Dne 21. dubna 2008 se dožil prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., přednosta Stomatologické kliniky l. LF UK a VFN, 65 let. Jubilant patří nesporně mezi přední představitele naší stomatologie a při takovém významném jubileu se obvykle zamýšlíme nad dosahem a  významem jeho celoživotního díla, které značně přesahuje rámec vysokoškolského profesora Univerzity Karlovy.

Jubilant se narodil v Podečelích na Chrudimsku a po maturitě zahájil studium na Fakultě všeobecného lékařství v Praze, zprvu obor stomatologie a záhy si své odborné vzdělání rozšířil na téže fakultě absolvováním terapeutického směru. V roce 1983 úspěšně obhájil kandidátskou dizertaci na téma: Klinické aspekty karcinomů ústní dutiny.

jp_1313_f_1
jp_1313_f_1

Usilovnou vědecko výzkumnou i pedagogickou činností je v roce 1988 po zásluze ustanoven docentem pro obor stomatologie a v témže roce také obhajuje doktorskou dizertaci na téma: Karcinom jazyka, diagnostika a terapie - a získává vědeckou hodnost doktor lékařských věd. Jmenování univerzitním profesorem v roce 1990 dokresluje mimořádnou píli, houževnatost a pracovní nasazení profesora Mazánka v oboru maxilofaciální chirurgie a onkologie. Záhy se stává naším čelním odborníkem, známým a uznávaným i v zahraničí.

Profesora Mazánka potkalo to štěstí, že měl od začátku své odborné dráhy na I. stomatologické klinice vynikajícího učitele v osobě tehdejšího přednosty kliniky a vedoucího oddělení maxilofaciální chirurgie prof. MUDr. Jaroslava Tomana, DrSc. Prof. Toman volil opravdu šťastně, když si jej vybral za svého nejbližšího spolupracovníka a později též jako svého nástupce.

Představovat rozsah celé bohaté odborné, vědecké, pedagogické činnosti, ale i další aktivity v oblasti společenské a akademické, je velmi obtížné. Dovolte mi alespoň připomenout některé významné body, které nám přiblíží nahlédnout do jeho všestranné činnosti, věnované rozvoji oboru a lékařské vědě. Výčet jeho publikací, který překračuje počet 170 odborných sdělení v našem i zahraničním písemnictví, svědčí o jeho píli a vědeckém nadání. Prof. Mazánek je hlavním autorem nebo spoluautorem osmi monografií a stejného počtu vysokoškolských učebnic. To dokazuje nejen jeho pedagogické zkušenosti a schopnosti, ale i význam, který přikládá modernizaci pre i postgraduální výuky.

Své rozsáhlé zkušenosti a organizační schopnosti uplatňuje od roku 1998 ve funkci přednosty I. stomatologické kliniky a v současnosti Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. Významná je i jeho práce na úseku vedení subkatedry stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie IPVZ. Nemalou část energie věnoval prof. Mazánek jako proděkan pro stomatologii pedagogickým a organizačním problémům. Svůj všeobecný lékařský rozhled vždy uplatňoval v koncepci a obsahové přestavbě studia stomatologie a kladl důraz na pevné teoretické základy a medicínské principy výuky. Oceněním jeho práce vykonané pro fakultu bylo udělení řady pamětních medailí a vysokých uznání. Mezi ně patří medaile Za rozvoj fakulty l. LF UK, udělená v roce 1998, Diplom za přínos k rozvoji oboru, medaile Za zásluhy k životnímu jubileu a Pamětní list l. LF UK Praha v roce 2005.

Tím ale výčet jeho uznání a vyznamenání zdaleka nekončí. Práce prof. Mazánka byla mnohokrát oceňována i v zahraničí úspěšnou reprezentací naší lékařské vědy. Množství jeho odborných a akademických aktivit je tak rozsáhlé, že si dovolím uvést jen některé související s akademickou činností na l. LF UK a v profesních organizacích.

Je dlouholetým členem Vědecké rady 1. LFUK, členem kolegia děkana, dále členem vědecké komise IPVZ, člen Vědecké rady MZ ČR a člen České lékařské akademie. Nelze opomenout ani jeho práci pro Českou stomatologickou komoru. Jubilant mi jistě promine, že jsem při výčtu jeho zásluh mnohé opomenul, ale uvedené jistě postačí k představě o rozsahu vykonané práce pro rozvoj naší stomatologie a maxilofaciální chirurgie.

Prof. Mazánek je nejen uznávanou odbornou osobností ve stomatologii, ale je vážen svými spolupracovníky a studenty pro jeho lidské stránky. Neúnavná pracovní energie, příkladné zanícení pro vědeckou práci, skromnost a chirurgické nadání jej provázejí oborem, který se stal jeho životním posláním. Vážíme si jeho citlivého přístupu, vzácné a nezištné pomoci těm nejtěžším nemocným, která vždy byla a je na prvním místě.

Vážený pane profesore, milý Jirko,

využívám slavnostní příležitosti Tvého životního jubilea, abych Ti jménem stomatologické obce, všech spolupracovníků, přátel a studentů blahopřál ke zdraví, svěžesti a optimismu, ve kterém jsi uvítal své narozeniny, a ze srdce popřál, aby Ti Tvůj výjimečný elán k vědecké práci i činnosti na operačním sále ještě dlouho zůstal. Za vše, čím jsi obohatil naši stomatologii, Ti upřímně děkujeme a  přejeme, abys po své náročné práci našel čas i na své ušlechtilé záliby. Já osobně prof. Mazánkovi za všechny příznivce Hubertova cechu přeji, aby i nadále nacházel odpočinek a tiché rozjímání někde na posedu v krásné brdské přírodě v okolí Skořice, kterou si tolik oblíbil. Určitě tam na něj bude čekat bájný jelen sv. Huberta.

V úctě

Jaroslav Racek


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se