II. Titan modifikovaný hydroxyapatitem a zirkonem – biologické vlastnosti


II. Titanium Modified with Hydroxyapatite and Zirconium – Biological Properties

Coated implants representing one of modern trends in implantology have been the subject of our investigation.

After detailed technical tests of three different types of samples – titanium alloy TiAl6V4, titanium alloy covered with zirconium and titanium alloy covered with hydroxyapatite with a zirconium interlayer, the authors tested proliferation and metabolic activity of human embryonic lung fibroblasts in the neighborhood of the samples. In the Burker chamber the authors calculated the harvested cells and performed the MTT test. It has become obvious that the sample was not cytotoxic and the surface of the samples made cellular colonization possible.

Pulse laser deposition appears to be a promising method in the area of coating the implants on the metal core and biological tests indicate that the coating from crystalline hydroxyapatite may improve biological properties of titanium coated with hydroxyapatite with an interlayer of zirconium.

Key words:
dental implant – laser ablation – crystalline structure – cellular proliferation – MTT test


Autoři: M. Seydlová 1;  Z. Teuberová 2;  T. Dostálová 1;  B. Dvořáková 3;  K. Smetana Jr. 3;  M. Jelínek 4;  P. Mašínová 4;  T. Kocourek 4;  K. Kolářová 5;  J. Wilson 6
Působiště autorů: Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 1;  Protetické oddělení, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha 3;  Fyzikální ústav AV ČR, Praha 4;  Ústav chemických technologií VŠCHT, Praha 5;  Fakulta nukleárních věd a fyzikálního inženýrství Česká technická univerzita, Praha 6
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 2, s. 29-31

Souhrn

Jedním z moderních trendů implantologie jsou povlakované implantáty, které byly předmětem našeho zkoumání. Po podrobných technických zkouškách tří různých typů vzorků - titanové slitiny TiAl6V4, titanové slitiny povlečené zirkonem a titanové slitiny povlečené hydroxyapatitem s mezivrstvou zirkonu, jsme testovali proliferaci a metabolickou aktivitu lidských embryonálních plicních fibroblastů v okolí vzorků. V Bűrkrově komůrce jsme počítali sklizené buňky a provedli MTT test. Zjistili jsme, že žádný vzorek nebyl cytotoxický a povrch vzorků umožňuje buněčnou kolonizaci.

Pulzní laserová depozice se jeví jako slibná metoda v oblasti povlakování implantátů na kovové jádro a biologické testy předpokládají, že povlak z krystalického hydroxyapatitu může zlepšit biologické vlastnosti titanu povlečeného hydroxyapatitem s mezivrstvou zirkonu.

Klíčová slova:
dentální implantát – laserová ablace – krystalinita – buněčná proliferace – MTT test


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×