Vliv koroze na vznik pigmentace měkké tkáně


Influence of Corrosion on the Origin of Pigmentation of Soft Tissue

Summary:
In some patients, a blue-grey stained areas (pigmentation) developed after a certain period of time in the area of tooth crown. The paper infers the mechanism of pigmentation development, which is based on corrosion processes of materials used in the tooth reconstruction. In order to determine the conditions to which metal materials are exposed in vivo, oxidation-reduction potentials and pH of saliva and sulcular fluid were measured. The pH of saliva was in the range of 4.8 – 7.8 and that of sulcular fluid was 6.3 – 7.8. The oxidation-reduction potentials reached the values of 0.109-0.432 V/SHE in saliva and 0.149-0.344 in sulcular fluid. The analysis of extracted prosthetic-treated teeth demonstrated existence of crevice between the crown and tooth tissue, which enable the oral electrolyte to reach the post-core. A laboratory study demonstrated the possibility of releasing silver from amalgam and the Koldan alloy, materials used in practice in construction of post-cores, into model saliva samples in the form of soluble corrosion products. The rate of this process was in the range of 0.35-1.11 μg/cm2 per day. In the space between the crown and tooth, other corrosion mechanisms may take part which follow to the increase of corrosion agressiveness of the environment. Simulation of this influence demonstrated that the increased concentration of chloride and thiocyanate ions increases the corrosion rate of low-copper amalgam and the Koldan alloy, the change of corrosion behavior in the higher-copper amalgam proved to be unsubstantial. The study demonstrated that the release of soluble corrosion products of silver in the oral cavity environment may occur. Their transport into the adjacent soft tissues and deposition in the form of insoluble substances may result in the development of pigmentations.

Key words:
silver alloy – dental amalgam – silver release – pigmentation – corrosion


Autoři: M. Poddaná 1;  L. Joska 1;  Z. Venclíková 2
Působiště autorů: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha vedoucí prof. Ing. P. Novák, CSc. 1;  Výzkumný ústav stomatologický, Praha ředitelka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 1, s. 10-13

Souhrn

V okolí korunek dochází po určité době od jejich aplikace u některých pacientů ke tvorbě modrošedě zbarvených oblastí (pigmentací) v okolí tkání. V práci je odvozen mechanismus vzniku pigmentací vycházející z korozních procesů materiálů použitých při sanaci zubu. Pro určení podmínek, kterými jsou vystaveny kovové materiály in vivo, byly měřeny oxidačně-redukční potenciály a pH slin i sulkulární tekutiny; pH slin se pohybovalo v rozmezí 4,8- 7,8, sulkulární tekutiny 6,3-7,8. Oxidačně-redukční potenciály nabývaly v případě slin hodnot 0,109-0,432 V/SHE, u sulkulární tekutiny 0,149-0,344 V/SHE. Rozbor extrahovaných proteticky ošetřených zubů prokázal existenci štěrbin mezi korunkou a zubní tkání, kterými se dostává ústní elektrolyt ke kořenovému čepu. Laboratorní studií byla prokázána možnost uvolňování stříbra z amalgámů a slitiny Koldan, materiálů v praxi používaných pro konstrukci kořenových čepů, do modelových slitin ve formě rozpustných korozních produktů. Rychlost tohoto děje se pohybovala v rozmezí 0,35–1,11 μg/cm2 za den. V prostoru mezi korunkou a zubem se mohou uplatnit i další korozní mechanismy vedoucí k nárůstu korozní agresivity prostředí. Simulace tohoto vlivu prokázala, že zvýšení koncentrace chloridových a thiokyanatových iontů zvyšuje korozní rychlost nízkoměďnatého amalgámu a litiny Koldan, u výšeměďnatého amalgámu byla změna korozního chování nevýrazná. Studie prokázala, že k uvolňování rozpustných korozních produktů stříbra v ústním prostředí může docházet. Jejich transport do přilehlé měkké tkáně a depozice ve formě rozpustných sloučenin má za následek vznik pigmentací.

Klíčová slova:
slitina stříbra – dentální amalgámy – uvolňování stříbra – pigmentace – koroze


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×