Metodiky odběru zubní pulpy pro izolaci a kultivaci kmenových buněk


Methods of Tooth Pulp Sampling for Isolation and Cultivation of Stem Cells

Mesenchymal stem cells (MSC) are capable of spontaneous generation of a whole spectrum of cells of mesenchymal origin. Moreover, they can converse even into elements of different embryonic stems. Such therapeutic potential may be expected only on human embryonic SC which, however, do not fulfill histocompatibility with the recipient tissues. Moreover, MSC may be isolated from relatively easily accessible source such as dental pulp, in contrast to such tissue specific SC as for example neural SC. When using the method of cultivation of SC isolated from human bone marrow we developed, SC were identified in the dental pulp tissue.

Stem cells of dental pulp (SCDP) were isolated from extracted primary/permanent teeth with the application of enzyme dissociation protocol. The obtained cells were cultivated in the medium with 2% FBS and passaged three times weekly over 55 population divisions in all patients.

Our results have shown that the isolated SCDP represent a homogeneous population of stem cells capable of self-renewal with similar characteristics as MSC of bone marrow.

Key words:
stem cells – dental pulp – sampling method


Autoři: R. Ivančaková 1;  T. Soukup 2;  J. Suchánek 1;  J. Karbanová 2
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. V. Hubková, CSc. 1;  Ústav histologie a embryologie LF UK, Hradec Králové přednosta doc. MUDr. J. Mokrý, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 5, s. 131-135

Souhrn

Mezenchymové kmenové buňky (MKB) jsou schopné spontánně generovat celé spektrum buněk mezenchymového původu. Navíc jsou schopny konverze i v elementy odlišných zárodečných listů. Takový terapeutický potenciál lze očekávat pouze od lidských embryonálních KB, které však nesplňují předpoklad histokompatibility s tkáněmi příjemce. MKB lze navíc izolovat z relativně snadno přístupného zdroje, jakým je zubní pulpa, na rozdíl od takových tkáňově specifických KB, jakými jsou např. neurální KB. Za použití námi vytvořených metod kultivace KB izolovaných z lidské kostní dřeně jsme identifikovali KB ve tkáni zubní pulpy.

Kmenové buňky zubní pulpy (KBZP) jsme izolovali z extrahovaných dočasných/stálých zubů za použití protokolu enzymatické disociace. Získané buňky jsme kultivovali v médiu s 2% FBS a růstovými faktory a pasážovali třikrát týdně přes 55 populačních zdvojení, a to u všech pacientů.

Naše výsledky ukázaly, že izolované KBZP jsou homogenní populací kmenových buněk schopných sebeobnovy s obdobnou charakteristikou jako MKB kostní dřeně.

Klíčová slova:
kmenové buňky – zubní pulpa – metodika odběru


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2006 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se