Talon cusp – vývinová anomália tvaru zuba


Talon Cusp – a Developmental Anomaly of the Tooth Shape

The authors describe a developmental anomaly of tooth shape, talon cusp. In thecourse of 1985–1999 they diagnosed this anomaly in 9 patients on 10 teeth. In the investigatedgroup of 7 girls and 2 boys the mentioned anomaly was found in the upper lateral incisors ofthe permanent teeth and only in one case in the permanent middle incisor. In seven instancesthe affected tooth had an altered position in the dental arch. In two patients the talon cuspinjured the tongue and in one instance in the fissure surrounding the cusp caries developed.As to treatment, the authors used repeatedly therapeutic smoothing after 3-month intervalswith subsequent impregnation with Elmex fluid. The caries was treated by indirect cover, anddeep fissures were sealed preventively.

Key words:
talon cusp – developmental anomaly of tooth shape – therapeutic smoothing


Autoři: D. Beluš;  J. Kaliariková;  J. Martiňuk
Působiště autorů: I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, Slovenská republika, prednosta doc. MUDr. D. Beluš, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 4, s. 134-139
Kategorie: Články

Souhrn

Autori popisujú vývinovú anomáliu tvaru zuba talon cusp – pazúrovitý hrbček. V priebehurokov 1985–1999 diagnostikovali pazúrovitý hrbček u 9 pacientov na 10 zuboch. V sledovanomsúbore 7 dievčat a 2 chlapcov bola uvedená anomália zistená na horných bočných rezákochtrvalého chrupu a iba v jednom prípade na trvalom strednom rezáku v čeľusti. V siedmichprípadoch mal postihnutý zub v zubnom oblúku zmenenú polohu, dvom pacientom pazúrovitýhrbček zraňoval jazyk a v jednom prípade vznikol vo fisúre obklopujúcej hrbček zubný kaz.V terapii autori vykonávali opakovaný terapeutický zábrus v 3 mesačných intervaloch s následnou impregnáciou prípravkom Elmex Fluid. Zubný kaz bol ošetrený nepriamým prekrytíma hlboké fisúry boli preventívne zapečatené.

Klíčová slova:
pazúrovitý hrbček – vývinová anomália tvaru zuba – terapeutický zábrus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se