Regenerace parodontálních tkáníPerio-Systémem Combi-Pack


Regeneration of Parodontal TissueUsing Perio-System Combi-Pack

Guided tissue regeneration is based on the biological concept that states theability of recolonization of root surface by the cells of remaining parodontium and restorationof parodontal structures if parodontal cells (desmodonts) are preferred during healing periodof parodontal lesion. The effect is achieved by the insertion of physical barrier (membrane)below mukoperiostal flap and above treated parodontal defect and tooth root. In the paperpresented, the application of newly-combined biomaterials (distributed as Perio-System Com-bi-Pack) is described. The biomaterials consist of a special collagen membrane Bio-Gide-Perioand enclosed paper pre-shapes that make the choice and formation of membrane shapesrequired for coverage of different types of parodontal defects easier. Another part of the systemis an osseoconductive material Bio-Oss-Collagen. Combination of the above-mentioned mate-rials facilitates surgical treatment and regeneration of parodontal tissues.

Key words:
guided tissue regeneration – physical barrier - membrane – biocompatibility


Autoři: A. Fassmann;  N. Dvořáková;  Vaněk
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 1, s. 14-19
Kategorie: Články

Souhrn

Řízená tkáňová regenerace je založena na biologické koncepci, která uvádí, že pokud jsoubuňky parodontu (desmodonty) při hojení patologické léze preferovány, umožní se znovuosíd-lení povrchu kořene buňkami ze zbylého parodoncia a opětné vytvoření parodontálních struk-tur. Tohoto efektu je dosaženo vložením fyzikální bariéry – membrány pod mukoperiostálnílalok, nad ošetřený parodontální defekt a kořen zubu. Je popsána aplikace nejnovější kombi-nace biomateriálů, distribuovaná pod názvem Perio-System Combi-Pack. Obsahuje speciálníkolagenovou membránu Bio-Gide Perio s přiloženými sterilními papírovými předtvary, kterézjednodušují výběr a zhotovení potřebného tvaru membrány ke krytí různých typů parodon-tálních defektů. Další součástí periosystému je osteokonduktivní materiál Bio-Oss Collagen.Jejich kombinace usnadňuje chirurgické ošetření a regeneraci parodontálních tkání.

Klíčová slova:
řízená tkáňová regnerace – fyzikální bariéra - membrána – biokompatibilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se