Extraorální přístroje na principu Delairovymasky.II. část: Indikace, biomechanika, léčebné postupy


Extraoral Instruments on the Principle of Delair’sMask. Part II: Indications, Biomechanics, Therapeutic Procedures

Summary:
In the submitted paper the authors mention the indications, therapeutic proce-dures and practical findings concerning repair of dentoalveolar and skeletal malocclusions bymeans of a facial mask. The work is based on the authors theoretical study published in thejournal Česká stomatologie (Czech Stomatology) in 1998. The transfer of orthopaedic force bydorsoventral traction to the maxillary complex stimulates the growth potential of the maxillaand influences its growth in a sagittal and vertical direction. Clinical findings and experimentalstudies confirm the stability of therapeutic changes in particular during the period of growthand development of the nasomaxillary complex. Favourable results were recorded also in therepair of dental discrepancies.

Key words:
Delair’s mask – genial device – dorsoventral traction – posterio-anterior traction


Autoři: J. Racek;  I. Chourová
Působiště autorů: II. stomatologická klinika UK, 1. LF, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 3, s. 79-84
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení uvádíme indikace, léčebné postupy a praktické poznatky úpravy dentoalveolár-ních a skeletálních malokluzí obličejovou maskou. Navazujeme na naši teoretickou studii,publikovanou v časopise Česká stomatologie 1998. Přenos ortopedické síly dorzoventrálnímitahy na maxilární komplex stimuluje růstový potenciál maxily a ovlivňuje její růst v sagitálníma vertikálním směru. Klinické poznatky i experimentální studie potvrzují stabilitu léčebnýchzměn zejména v období růstu a vývoje nazomaxilárního komplexu. Dobré výsledky byly zazna-menány i při úpravě dentálních diskrepancí.

Klíčová slova:
Delairova maska – bradová pelota – dorzoventrální tahy – postero-anteriorní

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.