Iatrogenní zátěž mateřského organismu rtutípři stomatologickém ošetření.


Iatrogenic Load of Mother's Orga-nism by Mercury Related to Dental Treatment I. Mercury Concentrations inBreast Milk

Summary:
During 1993 – 1997 altogether 50 women after delivery participated in this study.In the period 3 – 7 days post partum all individuals were dentally examined and interviewedfor possible occupational and food mercury exposure, dental arches casted and samples of blood,urine, colostrum and later milk taken. Plaster models of dentition were prepared, amalgamfillings coloured and scanned for computer aided surface measurements. Samples of body fluidswere analysed for mercury by means of cold vapor atomic absorption spectrophotometry.Mercury levels in colostrum and breast milk correlated significantly positively with the surfacearea of amalgam fillings present in the mouth. The concentrations of mercury in milk andcolostrum were found to be nearly twice as high as those in sera and urine. The calculated dailyintake of mercury by suckling infant might be 50 – 100 times below the tolerated daily dose.

Key words:
mercury – breast milk – amalgam filling – iatrogenic exposure to mercury


Autoři: Z. Broukal 1;  J. Dušková 1;  V. Korunová 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Katedra stomatologie IPVZ, Praha, ředitel MUDr. O. Krejsa, CSc. 2Ústav nukleární chemie AV ČR, Prahaředitel prof. RNDr. Boček, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 4, s. 134-141
Kategorie: Články

Souhrn

Studie byla provedena na souboru 50 matek průměrného věku 30 let v letech 1993 – 1997.V období 3 – 7 dní po porodu byly probandky stomatologicky vyšetřeny a vyplnily dotazníkzaměřený na profesní a potravovou expozici rtuti. Dále byly pořízeny otisky chrupu a získányvzorky krve, moče, kolostra a mléka pro další laboratorní zpracování. Z otisků chrupu bylyzhotoveny modely, které, po vizualizaci amalgámových výplní, byly použity ke stanovení jejichplochy. Ve vzorcích odebraného materiálu byly stanoveny hladiny rtuti metodou hmotovéabsorpční spektrofotometrie.Hladiny rtuti v kolostru a mateřském mléce signifikantně pozitivně korelovaly s plochouamalgámových výplní v ústech. Koncentrace rtuti v kolostru a mléce byla zhruba dvakrát vyššínež v séru a moči. Kalkulovaný denní příjem rtuti kojeného novorozence je asi 50 až 100krátnižší než tolerovaná denní dávka.

Klíčová slova:
rtuť – mateřské mléko – amalgám – iatrogenní expozice rtuti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se