Reakce na kovy u pracovníků ve stomatologiia v kovoprůmyslu


Reaction to Metals inWorkers Engaged in Stomatology and the Metal Industry

Trace amounts of metals are indispensable for normal function of the organism,excessive amounts have however a toxic effect on the organism or can lead in susceptiblesubjects to allergization. Increased exposure to metals is caused also by environmentalcontamination. The objective of the trial was to find out to what extent metals can influencethe immune reaction of exposed subjects as compared with subjects without occupationalcontact with metals. To this end the authors recorded the case-history and subjected to dentalexamination and by the modified test of blastic transformation for metals – method Melisa™– eight dentist, seven dental assistants (group I), four dental technicians, four workers fromthe metal industry (group II) and 13 volunteers without occupational exposure to metals. Ingroup I an undesirable reaction to mercury was frequent, as well as to nickel, palladium,chromium and tin. In group II there was most frequently an undesirable reaction to nickel,followed by mercury, silver, cobalt, chromium, copper, iron and titanium. In the control groupnegative reactions were, mainly in response to cadmium and lead – i.e. metals in the contami-nated atmosphere. Increased exposure to metals on an occupational basis involves an increasedhealth risk also as regards immune reactions and this may lead to a general pathologicalreaction of the organism.

Key words:


Autoři: J. Procházková;  J. Bártová;  I. Šterzl;  H. Kučerová
Působiště autorů: Výzkumný ustav stomatologický, Praha, ředitel doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. Endokrinologický ústav, Praha, ředitel prof. MUDr. et RNDr. L. Stárka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 3, s. 81-93
Kategorie: Články

Souhrn

Kovy jsou ve stopovém množství nezbytné pro normální funkci organismu, jejich nadměrnémnožství však působí na organismus toxicky nebo může vést u vnímavých jedinců k alergizaci.Ke zvýšené expozici kovy přispívá i zhoršené životní prostředí a v neposlední řadě i pracovníprostředí. Cílem studie bylo zjistit do jaké míry mohou kovy ovlivnit imunitní reakci expono-vaných osob v porovnání s osobami bez profesního styku s kovy. Za tímto účelem bylo vyšetřenoanamnesticky, stomatologicky a pomocí modifikovaného testu blastické transformace pro kovy– metoda Melisa™ – 8 stomatologů, 7 zubních instrumentářek (I. skupina), 4 zubní technici, 4pracovníci v kovoprůmyslu (II. skupina) a 13 dobrovolníků bez profesní expozice kovům. V I.skupině byla častá nežádoucí reakce na rtuť, dále nikl, paladium, chrom a cín. V II. skupině senejčastěji projevila nežádoucí reakce po niklu, dále pak rtuti, stříbru, kobaltu, chromu, mědi,železu a titanu. V kontrolní skupině se negativní reakce objevila pouze ojediněle, a to hlavněna kadmium a olovo – kovy obsažené v znečištěném životním prostředí. Zvýšená expozicekovům na profesním základě může s sebou nést i zvýšené riziko poškození zdraví na bázi změnimunitních reakcí, které mohou vyústit i v závažnou celkovou patologickou reakci organismu.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se