Fotodynamická terapie s verteporfinem: od neovaskularizace k hemangiomu aneb Když sítnice makulou nekončí


Photodynamic Therapy with Verteporfin: from Neovascularization to Hemangioma

There was a 10-years anniversary from the introduction of photodynamic therapy (PDT) with verteporfin in the Czech Republic recently. We still follow one of our first patients with neovascular macular degeneration. Although it was possible to stabilize the vision of the better eye almost 3 times longer compare to a natural history of the disease on the fellow eye, the final result on both eyes today is identical and below the legal blindness range. We use PDT as a monotherapy for example in management of choroidal hemangioma now-a-days as two next cases show. There were lesions localized peripapillary and bigger than the maximum laser spot size respectively. So called “floating spot” was performed - principle of which we had published previously elsewhere.

Key words:
photodynamic therapy, verteporfin, age related macular degeneration, choroidal hemangioma, floating spot


Autoři: P. Souček;  I. Součková
Působiště autorů: Oftalmologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 66, 2010, No. 3, p. 146-151
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Nedávno uplynulo 10 let od provedení první fotodynamické terapie s verteporfinem (FTV) v ČR. Jak ukazuje kazuistika jednoho z našich prvních pacientů s neovaskulární degenerací makuly, kterého sledujeme dodnes, podařilo se udržet vizus lépe vidoucího oka zhruba 3krát déle ve srovnání s přirozeným průběhem choroby na oku druhém. Současný nález obou očí je však totožný, vizus pod hranicí praktické slepoty. V dnešní době FTV v monoterapii používáme např. u léčby choroidálních hemangiomů, což prezentují další dvě kazuistiky. Protože se jednalo o léze peripapilární, resp. větší než je největší stopa laseru, bylo nutné použít metodiku tzv. mobilní stopy, jejíž princip jsme v minulosti publikovali v zahraniční literatuře.

Klíčová slova:
fotodynamická terapie, verteporfin, věkem podmíněná makulární degenerace, choroidální hemangiom, mobilní stopa

Doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.
Internet: www.petrsoucek.eu
e-mail: info@petrsoucek.eu


Zdroje

1. Anand, R.: Photodynamic therapy for diffuse choroidal hemangioma associated with Sturge Weber syndrome. Am. J. Ophthalmol., 136, 2003, 4: 758–60

2. Cihelková, I., Souček, P.: Atlas makulárních chorob. Praha, Galén/Karolinum, 2005, 521 s.

3. Souček, P., Boguszaková, J., Gajdošíková, Z. et al.: Diagnostika, sledování a laserová léčba klasické formy choroidální neovaskularizace u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací. Čs. Oftal., 53, 1997, 2: 94–100.

4. Souček, P., Boguszaková, J., Cihelková, I.: Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne u makulární degenerace se subfoveolárně uloženou převážně klasickou choroidální neovaskularizací. Čes. a slov. Oftal., 58, 2002, 2: 89–97.

5. Souček, P., Součková, I.: Verteporfin s ranibizumabem u neovaskulární degenerace makuly. Čes. a slov. Oftal., 64, 2008: 135–140.

6. Souček, P., Cihelková, I.: Evaluation of subretinal fluid absorption by optical coherence tomography in circumscribed choroidal hemangioma after photodynamic therapy with verteporfin. Neuroendocrinol. Lett., 25, 2004, 1/2: 109–114.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.