Úhrada léčby vlhké formy VPMD z prostředků veřejného zdravotního pojištění


Autoři: Š. Pitrová 1;  J. Ernest 2
Působiště autorů: Oční klnika Nové Butovice, přednosta MUDr. Ján Lešták, Ph. D., 2Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, přednosta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 66, 2010, No. 3, p. 133

Anti-VEGF léčbu (Macugen, Lucentis) aplikuje lékař – oftalmolog specializovaného centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami pro léčbu tímto typem léčivého přípravku v monoterapii nebo v rámci kombinované léčby u pacientů se subfoveální choroidální nevaskulární membránou (CHNVM) u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Je určen k podání do sklivce očním specialistou se zkušenostmi s tímto způsobem aplikace (vitreoretinálním chirurgem).  Na žádost pojišťoven ČVRS vypracovala ve spolupráci s ČOS  níže uvedená kritéria pro aplikaci jednotlivých léčivých přípravků.

a) Léčba Lucentisem

Nemocný musí splňovat tato kritéria: a) prokázaná aktivní CHNVM u VPMD (klasická, minimálně klasická nebo okultní CHNVM), b) vstupní zraková ostrost v rozmezí 6/9–6/60 (ETDRS 4/6–4/40), u monokula 5/60 (ETDRS 3/40), c) rozsah léze maximálně 8 DA, d) rozsah submakulárního krvácení maximálně 25 % léze, e) minimálně klasické a okultní léze musí mít známky aktivity neovaskularizace v podobě zhoršování vizu během 3 měsíců alespoň o 2 řádky ETDRS optotypů nebo přítomnosti krvácení nebo nárůst centrální tloušťky makuly o více než 100 μm. Léčba se ukončí při ztrátě 15 a více písmen ETDRS.  Léčbu lze kombinovat s PDT léčbou. Indikace k léčbě je stanovena na základě biomikroskopického vyšetření, angiografie a optické koherenční tomografie (OCT). Indikace k aplikaci Lucentisu musí být potvrzena vedoucím  příslušného pracoviště.

b) Léčba  Macugenem

Nemocný musí splňovat tato kritéria: a) prokázaná CHNVM u VPMD ( klasická, minimálně klasická nebo okultní CHNVM), b) vstupní zraková ostrost v rozmezí 6/9-6/18 (ETDRS 4/6–4/12) c) rozsah léze maximálně 6DA, d) rozsah submakulárního krvácení maximálně 25 % léze, e) minimálně klasické a okultní léze musí mít známky aktivity neovaskularizace v podobě zhoršování visu během 3 měsíců alespoň o 2 řádky ETDRS optotypů nebo přítomnosti krvácení nebo nárůst centrální tloušťky makuly o více než 100 μm. Léčba se ukončí při ztrátě 15 a více písmen ETDRS.  Léčbu lze kombinovat s PDT léčbou. Indikace k léčbě je stanovena na základě biomikroskopického vyšetření, angiografie a optické koherentní tomografie (OCT). Indikace k aplikaci Macugenu musí být potvrzena vedoucím příslušného pracoviště.

c) Fotodynamické terapie (Veteporfin – Visudyne)

Intravenózní aplikace Verteporfinu je součástí léčebného výkonu fotodynamické terapie (PDT). Aplikaci provádí oftalmolog specializovaného pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u nemocných  se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou choroidální  nevaskulární membránou objektivizovanou angiografickým vyšetřením. Standardní postup je indikován u převážně klasických CHNVM malých rozměrů (do 4PD) u věkem podmíněné makulární degenerace,  patologické myopie, angioidních pruhů, po traumatech, syndromu histoplazmózy (POHS), zánětlivých a idiopatických membrán, při komplikacích makulárních dystrofií (morbus Best). Velikost léze je omezena, největší průměr je 4DA, zraková ostrost musí být lepší nebo rovna 6/60 (ETDRS 4/40) a u jediného vidoucího oka 5/60 (ETDRS 3/40). Indikace k léčbě je stanovena na základě biomikroskopického vyšetření, angiografie, optické koherenční tomografie (OCT). Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného pracoviště. Léčbu lze kombinovat s anti-VEGF léčbou.

Oficiální guideliny pro léčbu VPMD je možno nalézt na web stránkách ČOS a ČVRS.

Doc. MUDr. Š.Pitrová, CSc., FEBO
cossekretariat@seznam.cz


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×