Vliv AquaLase na rohovkové endoteliální buňky


Influence AquaLase at Corneal Endothelial Cells

Purpose:
To assess the effect of the cleaning of the posterior capsule using pulses of balanced salt solution (BSS) on the corneal endothelial cells.

Methods:
This pilot study involves 43 patients with bilateral cataracts having lens removal using torsional phacoemulsification (Ozil, Infiniti, Alcon) and bimanul irrigation/aspiration (I/A). Posterior capsule of the right eye of each patient was cleaned using pulses of BSS (AquaLase, Infiniti, Alcon). Surgery was performed by one of 2 surgeons (NJ, PR), both eyes of each patient was operated on by the same surgeon. Best corrected visual acuity (BCVA), endotelial cell count and pachymetry were evaluated pre- and postoperatively as well as occurence af peri- and postoperative complications.

Results:
Preoperative mean pachymetry (P) was 566 ± 45 μ in the right eye (RE) and 562 ± 42 μ in the left eye (LE), mean endotelial cell count (ECC) 2541 ± 317 cells/mm2 (RE) and 2567 ± 311 cells/mm2 (LE). Three months after surgery P was 557 ± 43 μ (RE) and 558 ± 45 μ (LE) and ECC 2368 ± 416 cells/mm2 (RE) and 2396 ± 417 cells/mm2 (LE). There was no statistical difference in postoperative changes of both corneal parameters between right and left eyes. Best corrected visual acuity improved in all eyes and no peri-or postoperative complications occured.

Conclusions:
Cleaning of the posterior capsule using AquaLase is safe for corneal endothelial cells.

Key words:
phacoemulsification, AquaLase, endothelial cells


Autoři: N. Jirásková;  P. Rozsíval;  M. Ludvíková;  M. Burova;  J. Nekolová
Působiště autorů: Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. ;  ±
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 65, 2009, No. 4, p. 139-142

Souhrn

Cíl:
Zjistit, zda při ošetření zadního pouzdra pulzy irigačního roztoku (BSS – z anglického balanced salt solution) nedochází k poškození buněk rohovkového endotelu.

Materiál a metodika:
Soubor 43 pacientů operovaných na našem pracovišti pro bilaterální kataraktu, u kterých byla na pravém oku standardní fakoemulzifikace (Ozil, Infiniti, Alcon)) a bimanuální irigace/aspirace čočkových hmot doplněna ošetřením zadního pouzdra čočky pulzy BSS (AquaLase, Infiniti, Alcon). Operace byly provedeny dvěma chirurgy (NJ, PR), obě oči jednoho pacienta byly vždy operovány tím samým lékařem. V této pilotní studii jsme sledovali předoperační i pooperační korigovanou zrakovou ostrost (KZO), hustotu endoteliálních buněk a tloušťku rohovky (pachymetrii) a výskyt per- a pooperačních komplikací.

Výsledky:
Předoperačně byla průměrná hodnota pachymetrie (P) 566 ± 45 μ vpravo (OP) a 562 ± 42 μ vlevo (OL), průměrná hustota endoteliálních buněk (ECC) 2541 ± 317 buněk/mm2 (OP) a 2567 ± 311 buněk/mm2 (OL). Tři měsíce po operaci byla P 557 ± 43 μ (OP) a 558 ± 45 μ (OL) a ECC 2368 ± 416 buněk/mm2 (OP) a 2396 ± 417 buněk/mm2 (OL). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl pooperačních změn obou rohovkových parametrů mezi oběma očima. Korigovaná zraková ostrost se zlepšila u všech očí. Nezaznamenali jsme žádnou per- ani pooperační komplikaci.

Závěr:
Použití metody AquaLase k ošetření zadního pouzdra při operaci katarakty nezvyšuje riziko poškození rohovkových endoteliálních buněk.

Klíčová slova:
fakoemulzifikace, AquaLase, endoteliální buňky

Předneseno ve zkrácené formě na XVI. výroční sjezdu ČOS, 25. až 27. 9. 2008, Špindlerův Mlýn

Doc. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Oční klinika LF UK a FN

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: jirasnad@fnhk.cz

Do redakce doručeno dne 12. 1. 2008

Do tisku přijato dne 19. 5. 2009


Zdroje

1. Bodnár, M., Vácha J.: Zadní kapsulorhexe (PCCC) jako rutinní výkon u operace katarakty? Sborník abstrakt Xi. Výročního sjezdu ČOS, 2003: 43.

2. Buratto, L.: Phacoemulsification. Principles and Techniques. Thorofare, NJ, Slack, 1998; s. 3–21.

3. Fine, I.H., Packer, M., Hoffman, R.S.: New phacoemulsification technologies. J Cataract Refract Surg., 28, 2002: 1054–1060.

4. Fine, I.H., Packer, M., Hoffman, R.S.: Power modulations in new phacoemulsification technology; improved outcomes. J Cataract Refract Surg., 30, 2004: 1014–1019.

5. Gimbel, H.V.: Divide and conquer nucleofractis phacoemulsification: development and variations. J Cataract Refract Surg., 17, 1991 28–29.

6. Hoffman, R.S., Fine, I.H., Packer, M.: New phacoemulsification technology. Curr Opin Ophthalmol., 16, 2005: 38–43.

7. Jirásková N., Rozsival, P.: Metody hodnocení zkalení zadního pouzdra po operaci katarakty. Čes. A Slov. Oftal., 60, 2004, 2: 155–157.

8. Jiraskova, N., Rozsival, P.: Phacoemulsification parameters: Series 20000 Legacy Versus Legacy with AdvanTec software and NeoSonix handpiece. J Cataract Refract Surg., 30 , 2004: 144–148.

9. Jiraskova N, Kadlecova J, Rozsival P. et al.: Comparison of the effect of the AquaLase and NeoSoniX on the corneal endotelium. J Cataract Refract Surg., 34, 2008: 377–382.

10. Nekolová, J., Pozlerová, J., Jirásková, N. et al.: Comparison of posterior after two different surgical methods of cataract extraction. Am J Ophthal., 145, 2008:493–498

11. Nekolová, J., Pozlerová, J., Jirásková, N. et al.: Opacity zadního pouzdra i pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Čes. A Slov. Oftal., 64, 2008, 5: 193–196.

12. Novák, J.: Perfect Capsule – první zkušenosti. Sborník abstrakt 3. bilat. Česko-Slov. oftalmolog. sympozia, 2005: 84–85.

13. Mackool, R.J.: Incision burns. J Cataract Refract Surg., 29, 2003: 233–235.

14. Pozlerová, J., Nekolová, J., Jirásková, N. et al.: Porovnání opacit zadního pouzdra u dvou typů implantovaných umělých nitroočních čoček, Čes. a Slov. Oftal., 63, 2007, 1: 42–47.

15. Vlková, E., Došková, H., Vysloužilová: Peroperační použití Milvella Perfect CapsuleTM v prevenci sekundární katarakty. Sborník abstrakt 3. bilat. Česko-Slov. oftalmolog. sympozia, 2005: 86.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se