K životnímu jubileu prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 64, 2008, No. 3, p. 149-150
Kategorie: Zprávy

Dlouholetá členka katedry lékárenství a od roku 1997 subkatedry klinické farmacie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc. oslavila dne 8. května významné životní jubileum.

Její mládí je spjato s Opavou, kde se v roce 1938 narodila, absolvovala povinnou školní docházku a získala středoškolské vzdělání. Po maturitě byla přijata na Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poslední ročník (1960–1961) vysokoškolského vzdělání absolvovala po reorganizaci farmaceutického školství na nově vytvořené celostátní Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Po ukončení studia v roce 1961 pracovala jako asistentka a v letech 1963–1966 jako odborná asistentka Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, odkud přešla v roce 1966 do Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Zde pracuje dosud na subkatedře klinické farmacie jako pedagogický pracovník. Vedle toho je od roku 1992 vědecko-výzkumným spolupracovníkem Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

jp_1217_p_1
Obr. 1. jp_1217_p_1

V roce 1966 získala jubilantka na Univerzitě Komenského v Bratislavě titul doktor přírodních věd (RNDr.) a po absolvování postgraduálního studia na katedře biochemie UK v letech 1963–1966 jí byl udělen titul kandidáta věd (CSc.) z oboru biochemie. V roce 1966 obržela roční postgraduální stipendium pro obor neurobiochemie na Max-Planck Institutu ve Frankfurtu nad Mohanem. Její vědecká kariéra pokračovala udělením titulu doktor farmaceutických věd na Univerzitě Karlově v roce 1988.

V rámci IPVZ získala v roce l968 specializaci v oboru farmaceutická analýza a v roce 1973 specializaci v oboru lékárenství I. stupně a v témže roce též specializaci z lékárenství II. stupně. Byla vedoucí katedry lékárenství IPVZ v letech 1986–1991. Její pedagogická aktivita pokračovala v roce 1979 získáním diplomu docenta na FaF UK a jmenováním profesorkou pro obor biochemie v roce 1992.

Vědecko-výzkumná činnost prof. Kameníkové je rozsáhlá a spadá především do oblasti biotransformačních studií léčiv, sledování nových látek na celulární a subcelulární úrovni hepatocytů a do oblasti studií protekce jaterní intoxikace. S tím souvisí i její poměrně značná publikační a přednášková činnost. Publikovala 150 vědeckých článků (první autor a spoluautor), je autorkou a spoluautorkou 12 monografií, 2 učebních textů pro studenty farmacie a 4 učebních textů pro postgraduální studium a dále 145 přehledných článků a experimentálních zpráv. Přednášela na kongresech, konferencích, seminářích jak v tuzemsku, tak i v zahraničí (více než 300 prezentací).

Z ostatní odborné činnosti jubilantky je třeba se zmínit například o jejím členství v komisích pro obhajoby kandidátských dizertačních prací v oboru galenická farmacie a doktorských dizertačních prací ve vědním oboru farmaceutická chemie, farmakognozie a galenická farmacie. V IPVZ byla do roku 1991 členkou atestační komise pro obor lékárenství a celou dobu členkou atestační komise pro klinickou farmacii.

Ve výčtu aktivit jubilantky nelze opominout její členství v odborných společnostech v České republice a v mezinárodních odborných společnostech a organizacích. Je dlouholetou členkou České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně a jejím čestným členem, členkou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB) a členkou sekce xenobiochemie při ČSBMB od jejího založení v roce 1972. Byla nominována do funkce Consulting Editor of the Contemporary Who is Who od American Bibliographical Institute (ABI) a Woman of the Year in Science pro rok 2004 od American Biographical Institute Board of International Research.

Za své mimořádné aktivity obdržela prof. Kameníková cenu předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně (za odbornou knižní publikaci v roce 1990), 3 ceny ČFS za nejlepší přednášky přednesené ve Spolcích farmaceutů a cenu předsednictva ČFS ČLS JEP za nejlepší odborné publikace uveřejněné v roce 1996. Její osobnost byla začleněna například do publikace Who is Who in the World, 20th Edition a do knihy Český almanach osobností, 1. vydání, vyd. Hamaro, s.r.o. 2004.

Věříme, že jubilantka bude i nadále pokračovat se stejným zaujetím ve vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti. Jménem celého kolektivu subkatedry klinické farmacie i jménem ostatních pracovníků Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jí přejeme mnoho zdraví, pracovní pohody a sil k realizaci dalších plánů pracovních i v soukromém životě.

J. Portych


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se