Výpočet vnútroočnej šošovky po myopických refrakčných operáciách


The Intraocular Lens Dioptric Power Calculation after Refractive Procedures in Myopia

Aim:
To evaluate the efficiency of the intraocular lens (IOL) dioptric power calculation before the cataract surgery in patients after photorefractive keratectomia (PRK) in myopia.

Methods:
Six eyes of three patients were included in a prospective, non-randomized study. In all six eyes, the exact values of the preoperative corneal curvature, and in some of them, the exact value of the removed myopia were not available. The IOL power was calculated by means of formula, which is based on data not affected by the refractive surgery: axial length of the eyeball, depth of the anterior camber, and visual acuity for far corrected with glasses after the cataract surgery. The last value we can achieve not until after the surgery, so because of this reason, the surgery is divided into two stages. In stage one, the cataract is removed only, and on the next day, after the IOL power calculation, in the second stage, the IOL implantation is performed.

Results:
Three months after the cataract surgery, the refractive error was up to ± 1.0 diopter in all eyes, and the corrected as well as uncorrected visual acuity improved in every single eye.

Conclusion:
For patients, who previously underwent refractive procedure and no exact preoperative values are available, the method of two stages’ cataract surgery is method of choice. Disadvantage of this method is that the patients must go two times to the operation theatre; the advantage is very exact IOL power calculation and the patient’s satisfaction.

Key words:
myopia, refractive surgery, IOL power calculation


Autoři: M. Černák;  A. Černák
Působiště autorů: Očná klinika FNsP a SZU, Bratislava prednosta prof. MUDr. A. Černák, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 3, p. 165-169

Souhrn

Cieľ:
Posúdiť efektívnosť výpočtu vnútroočnej šošovky (VOŠ) pred operáciou katarakty u pacientov po fotorefrakčnej keratektómii (PRK) pre myopiu.

Metodika:
6 očí od 3 pacientov bolo zahrnuté do prospektívnej nerandomizovanej štúdie. U všetkých 6 očí neboli k dispozícii presné údaje o zakrivení rohovky pred operáciou a niekedy ani presná výška odstránenej krátkozrakosti. Na výpočet VOŠ sa použila kalkulácia výpočtu VOŠ, ktorá je založená na parametroch, ktoré sa nemenia refrakčnou operáciou, axiálna dĺžka bulbu, hĺbka prednej komory a okuliarmi korigovaná zraková ostrosť do diaľky po operácii katarakty. Pretože poslednú veličinu vieme získať až po operácii katarakty, z toho dôvodu je operácia rozdelená na dve fázy. V prvej sa odstráni len katarakta a na druhý deň sa po vypočítaní VOŠ v druhej fáze implantuje šošovka.

Výsledky:
U všetkých očí 3 mesiace po operácii katarakty, bola refrakcia do ± 1,0 dioptrie a u každého oka sa zlepšila korigovaná aj nekorigovaná zraková ostrosť.

Záver:
Pre pacientov s kataraktou, ktorí sa predtým podrobili refrakčnej operácii a nie sú k dispozícii spoľahlivé predoperačné údaje, je metóda dvojfázovej operácie katarakty metódou voľby. Nevýhodou tejto metódy je, že pacienti musia dvakrát ísť na operačnú sálu, výhodou je veľmi presný výpočet VOŠ a spokojnosť pacientov.

Kľúčové slová:
myopia, refrakčné operácie, výpočet vnútroočnej šošovky


Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se