Oční projevy u Turnerova syndromu


Ocular Manifestations in Turner’s Syndrome

Turner’s syndrome belongs to the most common chromosomal aberrations. It is caused by the deficiency or structural anomaly of one X chromosome, possibly by chromosomal mosaic. In this syndrome, some ocular diseases are more common. During the seven years period, we repeatedly examined 81 girls and women with Turner’s syndrome; the range of age was 7-26 years. We observed the eye diseases appearance and their possible association with the karyotype. In these girls, the most common is myopia (29 %), item hyperopia (24 %), epicanthus (20 %), color vision disturbances (17 %), amblyopia (12 %), strabismus (10 %) and ptosis (5 %). The color vision disturbances were defined as protanopia in 8.5 %, deuteranopia in 3.4 % a tritanopia in 5.2 %. The occurrence of strabismus and ptosis were higher than in the average population. The total incidence of refractive errors was slightly higher than in normal population, with different incidence according to the karyotype. Hyperopia was found more often in karyotype 45, X (28 %), whereas in chromosomal mosaic in 18 % only. Inverse proportion was in myopia – in chromosomal mosaic was found in 31 % and in karyotype 45, X in 26 %. Generally, while comparing the incidence of separate ocular diseases in karyotype 45, X and in chromosomal mosaic, the findings were similar.

Key words:
Turner’s syndrome, karyotype 45, X, chromosomal mosaic, refractive errors, color vision


Autoři: R. Brunnerová 1;  J. Lebl 2;  J. Krásný 1;  Průhová;  Š. 2
Působiště autorů: Oční klinika FNKV a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 1;  Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 3, p. 176-184

Souhrn

Turnerův syndrom patří mezi nejčastější chromosomální aberace. Je způsoben chyběním nebo strukturální anomálií jednoho X chromosomu, případně chromosomální mozaikou. Bývá spojen s častějším výskytem některých očních vad. Během sedmi let jsme opakovaně vyšetřili 81 dívek a žen s Turnerovým syndromem ve věku 7 až 26 let. Sledovali jsme výskyt očních vad a jejich případnou souvislost s karyotypem. Nejčastěji se vyskytovala u těchto dívek myopie (29 %), dále hypermetropie (24 %), epikantus (20 %), poruchy barvocitu (17 %), amblyopie (12 %), strabismus (10 %) a ptóza ( 5 %). Porucha barvocitu byla definována jako protanie v 8,5 %, deuteranie v 3,4 % a tritanie v 5,2 %. Výskyt strabismu a ptózy byl vyšší než u běžné populace. Celkový rozsah refrakčních vad byl nepatrně vyšší než u běžné populace, s rozdílným rozložením dle karyotypu. Hypermetropie byla zaznamenána častěji u karyotypu 45,X, a to ve 28 %, zatímco u chromosomální mozaiky byla pouze v 18 %. Obrácený poměr byl u myopie - u chromosomální mozaiky v 31 % a u karyopytu 45,X ve 26 %. Celkově při srovnání výskytu jednotlivých očních vad u karyotypu 45,X a chromosomální mozaiky jsme zaznamenali obdobné nálezy.

Klíčová slova :
Turnerův syndrom, karyotyp 45,X, chromosomální mozaika, refrakční vady, barvocit


Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se