Srovnání efektivity a bezpečnosti metody LASIK a implantace ICL při korekci střední a vysoké hyperopie II. část


Comparison of the Efficiency and Safety of the Two Methods, LASIK and ICL in Mild and High Hyperopia Correction – Part Two

The problems of mild and high hyperopia surgical correction are complicated and an individual approach is needed.

The aim of the study was to evaluate long-term efficiency and safety of two types of refractive procedures in mild and high hyperopia correction: LASIK and ICL (phakic intraocular posterior chamber contact lens) implantation. The authors evaluated a group of 37 eyes of 20 patients; the average age was 36.3 years ± 11.8 (SD) and the follow-up period was 28.1 months ± 10.2 (SD) after LASIK procedure, and a group of 21 eyes of 13 patients; the average age was 28.6 years ± 6.1 (SD) and the follow-up period 30.4 months ± 20.9 (SD) after the ICL implantation. They compared occurrence of preoperative, intraoperative and postoperative complications in both methods. They specified the efficiency and safety of the procedure by means of so called efficiency and safety index. With a questionnaire they evaluated the patient’s subjective satisfaction with the refractive procedure. In the group of hyperopic LASIK, they proved statistically significant appearance of the refractive error regression, number of performed re-operations, appearance of the peroperative decentration of the photoablation zone and induced astigmatism (p < 0.05). In the ICL group, the repeated preoperative sessions for Nd-YAG laser iridotomies were necessary. Postoperatively, the appearance of keratitis striata, syndrome of the late pigment dispersion, and glare were statistically significant (p < 0.05). The authors also demonstrated higher efficiency and safety of the ICL implantation method comparing to LASIK during the whole follow up period (p < 0.05), and also higher subjective satisfaction after ICL implantation. Conclusion: Comparing the intraocular procedure (ICL) to the laser method (LASIK), in mild and high hyperopia correction, the higher efficiency and safety was achieved by ICL implantation.

Key words:
hyperopia, LASIK, ICL, efficiency, safety


Autoři: M. Horáčková;  E. Vlková;  V. Loukotová;  Z. Hlinomazová
Působiště autorů: Oftalmologická klinika LF MU a FN, Brno pracoviště Bohunice přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 3, p. 154-164

Souhrn

Problematika chirurgické korekce střední a vysoké hyperopie je komplikovaná a vyžaduje individuální přístup.

Cílem práce bylo zhodnotit dlouhodobou efektivitu a bezpečnost dvou typů refrakčních zákroků při korekci střední a vysoké hyperopie: LASIKu a implantace ICL (fakické zadněkomorové čočky). Autoři hodnotili soubor 37 očí 20 pacientů průměrného věku 36,3 let ± 11,8 (SD) a sledovací dobou 28,1 měsíce ± 10,1 (SD) po LASIKu a 21 očí 13 pacientů průměrného věku 28,6 let ± 6,1 (SD) a sledovací dobou 30,4 měsíce ± 20,9 (SD) po implantaci ICL. Srovnávali výskyt předoperačních, peroperačních a pooperačních komplikací u obou metod. Stanovili efektivitu a bezpečnost zákroku pomocí tzv. indexu efektivity a bezpečnosti. Pomocí dotazníku hodnotili i subjektivní spokojenost klienta s refraktivním zákrokem.

V souboru hypermetropického LASIKu prokázali statisticky významný výskyt pooperační regrese vady, počtu provedených reoperací, výskyt peroperační decentrace fotoablace a indukovaného astigmatismu (p < 0,05). V souboru ICL bylo předoperačně nutné opakované sezení při provádění Nd- YAG-laserových iridotomií. Pooperačně byl statisticky významný výskyt keratitis striata, pozdní syndrom pigmentové disperze a glare (p < 0,05). Autoři dále prokázali vyšší efektivitu a bezpečnost metody implantace ICL oproti LASIKu po celou dobu sledování (p < 0,05) a rovněž vyšší subjektivní spokojenost po implantaci ICL. Při srovnání nitroočního zákroku (ICL) s laserovou metodou LASIK dosáhla při korekci střední a vysoké hyperopie vyšší efektivitu a bezpečnost implantace ICL.

Klíčová slova:
hyperopie, LASIK, ICL, efektivita, bezpečnost


Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se