Porovnanie efektivity zmesiaminokyseliny 10% L-arginínu.HClv 0,5% timoptole a v 2% trusoptea jednotlivých zložiek na VOTv experimente u králikov


The Amino Acid 10% L-arginin.HCl Combined with 0.5% Timoptol and with 2%Trusopt: Effectivity Check and Comparison with the Single Compounds - Experimenton Rabbits

The presented experimental work is focused to examine effectivity of the aminoacid 10% L-arginin.HCl mixture with antiglaucomatic - 2% Trusopt (carbonicanhydrase inhibitor) and with 0.5% Timoptol (non-selective -blocker) and of theeach single compound on intraocular pressure (IOP). In the group of 5 rabbits(New Zealander White) with physiological levels of IOP already the single aminoacid L-arginin.HCl decreased the IOP (for 18.4% compared with 0.5%Timoptol andfor 9.7% with 2% Trusopt). In case ofmixture with the mentioned antiglaucomaticsthe L-arginin.HCl significantly increases their activity. The showed results indicatethe presence of the free amino acids and their interaction with the adequateantiglaucomatic is required for correct action. Based on this interaction a newbio-active metabolite is created (possibly called as „bio-antiglaucomatic“).

Key words:
the effect of antiglaucomatics on IOP in experiment, the effect ofcombination of the amino acid L-arginin.HCl mixture with the -blocker and thecarbonic anhydrase inhibitor on IOP


Autoři: J. Veselovský;  Z. Oláh;  A. Veselá;  S. Gressnerová
Působiště autorů: Katedra fyziológie a etológie živočíchov PrF UK, Bratislava, vedúci doc. RNDr. M. Zeman, DrSc. Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 3, p. 163-170
Kategorie: Články

Souhrn

Predkladaná experimentálna práca je zameraná na zistenie efektivity zmesiaminokyseliny 10% L-arginínu.HCl v antiglaukomatiku - v 2% Trusopte (inhibítorkarboanhydrázy) a v 0,5% Timoptole (neselektívny -blokátor) a každej zo zložiekna vnútroočný tlak (VOT). U skupiny 5 králikov (Novo Zelandský biely) s fyziologickouhodnotouVOT sa zistilo, žeuž sama aminokyselina L-arginín.HCl znižujeVOT (oproti 0,5% Timoptolu o 18,4 %, resp. oproti 2% Trusoptu o 9,7 %). Pri zmesis obomi antiglaukomatikami L-arginín.HCl významne zvyšuje ich aktivitu. Uvedenénálezy svedčia v prospech skutočnosti, že pri pôsobení antiglaukomatík jenutná prítomnosť voľných aminokyselín a ich interakcia s príslušným antiglaukomatikom.Na základe toho sa vytvorí nový bioaktívny metabolit (ktorý možnooznačiť ako „bio-antiglaukomatikum“).

Klíčová slova:
ovplyvnenie vnútroočného tlaku antiglaukomatikami v experimente,pôsobenie kombinácie zmesi amínokyseliny L-arginínu.HCl s betablokátoroma inhibítorom karboanhydrázy na VOT

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se