Vliv transparence nitrooční čočky narozlišovací schopnost oka


Transparence of Intraocular Lens and its Influence on Distinguishing Ability ofthe Eye

Purpose:
To compare logMAR best corrected visual acuity (BCVA) and contrastsensitivity (CS) in four types of early cataract and to evaluate influence of cataractsurgery on visual functions.Patients and methods: 53 eyes (14 men, 39 women) with early cataract (BCVA 20/30and 20/20 using Snellen charts) were examined before and within 3 and 12 monthsafter cataract surgery. BCVA was tested using logMAR charts with Landolt rings.CSwasexaminedoncomputerized systemof 8010 type(Neuroscientific corp.,USA)in 6 spatial frequencies between 0.74 d/deg and 29.55 c(deg. Influence of glare of342.6 cd/m2 was tested using Brightness Acuity tester. The cataract was devidedinto 4 types: a) cortical (n=19); b) posterior subcapsular (n=9); c) nuclear (n=9) andd) corticonuclear (n=16). Twenty subjects were examined in the control group.Results: BCVA using logMAR charts was 0.52 (0.22-1.05) preoperatively, and 0.83(0.37-1.26) at 12 months postoperatively in the whole group of 53 patients. BCVAin patients before and after cataract surgery was significantly lower compared tothe control group (p

Key words:
early cataract, logMAR charts, contrast sensitivity, glare


Autoři: D. Hejcmanová;  L. Bytton;  H. Langrová;  M. Hejcmanová *
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. *Oční klinika FN MU, Brno - Bohunice, přednosta prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 3, p. 171-179
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Porovnání logMÚR nejlépe korigované zrakové ostrosti (NKZO) a kontrastovécitlivosti (KC) u 4 typů časné katarakty a hodnocení vlivu operace katarakty nazrakové funkce.Pacienti a metodika: 53 očí (14 mužů, 39 žen) s časnou kataraktou (NKZO 6/9 a 6/6na Snellenových optotypech) bylo vyšetřeno předoperačně a za 3 a 12 měsíců pooperaci. NKZO byla testována na logMÚR tabulích s Landoltovými prstenci. KCbyla měřena na počítačem ovládaném zařízení typu 8010 (Neuroscientific corp.,USA) v 6 prostorových frekvencích v rozmezí 0,74 c/deg až 29,55 c/deg. Vliv oslnění342,6 cd/m2 byl zjišťován pomocí zařízení Brightness Acuity tester. Katarakta bylarozdělena do 4 skupin: a) kortikální (n=19); b) zadní subkapsulární (n=9); c)nukleární (n=9) a d) kortikonukleární (n=16). V kontrolní skupině bylo vyšetřeno20 osob.Výsledky: NKZO na logMÚR tabulích byla 0,52 (0,22-1,05) předoperačně, a 0,83(0,37-1,26) 12 měsíců pooperačně ve skupině všech 53 pacientů. NKZO byla u pacientůpředoperačně i po operaci významně nižší v porovnání s kontrolní skupinou(p

Klíčová slova:
časná katarakta, logMÚR tabule, kontrastová citlivost, oslnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se