Vliv transparence nitrooční čočky narozlišovací schopnost oka


Transparence of Intraocular Lens and its Influence on Distinguishing Ability ofthe Eye

Purpose:
To compare logMAR best corrected visual acuity (BCVA) and contrastsensitivity (CS) in four types of early cataract and to evaluate influence of cataractsurgery on visual functions.Patients and methods: 53 eyes (14 men, 39 women) with early cataract (BCVA 20/30and 20/20 using Snellen charts) were examined before and within 3 and 12 monthsafter cataract surgery. BCVA was tested using logMAR charts with Landolt rings.CSwasexaminedoncomputerized systemof 8010 type(Neuroscientific corp.,USA)in 6 spatial frequencies between 0.74 d/deg and 29.55 c(deg. Influence of glare of342.6 cd/m2 was tested using Brightness Acuity tester. The cataract was devidedinto 4 types: a) cortical (n=19); b) posterior subcapsular (n=9); c) nuclear (n=9) andd) corticonuclear (n=16). Twenty subjects were examined in the control group.Results: BCVA using logMAR charts was 0.52 (0.22-1.05) preoperatively, and 0.83(0.37-1.26) at 12 months postoperatively in the whole group of 53 patients. BCVAin patients before and after cataract surgery was significantly lower compared tothe control group (p

Key words:
early cataract, logMAR charts, contrast sensitivity, glare


Autoři: D. Hejcmanová;  L. Bytton;  H. Langrová;  M. Hejcmanová *
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. *Oční klinika FN MU, Brno - Bohunice, přednosta prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 3, p. 171-179
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Porovnání logMÚR nejlépe korigované zrakové ostrosti (NKZO) a kontrastovécitlivosti (KC) u 4 typů časné katarakty a hodnocení vlivu operace katarakty nazrakové funkce.Pacienti a metodika: 53 očí (14 mužů, 39 žen) s časnou kataraktou (NKZO 6/9 a 6/6na Snellenových optotypech) bylo vyšetřeno předoperačně a za 3 a 12 měsíců pooperaci. NKZO byla testována na logMÚR tabulích s Landoltovými prstenci. KCbyla měřena na počítačem ovládaném zařízení typu 8010 (Neuroscientific corp.,USA) v 6 prostorových frekvencích v rozmezí 0,74 c/deg až 29,55 c/deg. Vliv oslnění342,6 cd/m2 byl zjišťován pomocí zařízení Brightness Acuity tester. Katarakta bylarozdělena do 4 skupin: a) kortikální (n=19); b) zadní subkapsulární (n=9); c)nukleární (n=9) a d) kortikonukleární (n=16). V kontrolní skupině bylo vyšetřeno20 osob.Výsledky: NKZO na logMÚR tabulích byla 0,52 (0,22-1,05) předoperačně, a 0,83(0,37-1,26) 12 měsíců pooperačně ve skupině všech 53 pacientů. NKZO byla u pacientůpředoperačně i po operaci významně nižší v porovnání s kontrolní skupinou(p

Klíčová slova:
časná katarakta, logMÚR tabule, kontrastová citlivost, oslnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se