Význam matematického zpracováníobrazu sítnice u diabetické retinopatie


Importance of Mathematical Processing of the Retinal Image in Diabetic Retinopathy

The authors test whether for evaluation of the severity of diabetic retinopathy itis possible to use the method of computer assisted mathematical processing of theretinal image. This method is based on the identification of vascular endings inthe visualized part of the retina. It is assumed that with the severity of the findingthe number of vascular endings increases in conjunction with the process ofneogenesis.For assessment of the number of vascular endings the authors use the AdaptiveContrast Control (ACC) method. By a special procedure the vascular endings areidentified and their number is assessed in the investigated area of the retina. Themethod makes it possible to assess in addition to the number of vascular endingsalso the total length of the vessels, their volume, surface, area they cover and the The authors examined 19 patients (38 eyes) with a quite normal finding on theretina. The mean age of the group was 37.3 years. Moreover they examined 10patients (20eyes) with middle advanced and advanced non-proliferative diabeticretinopathy and 10 patients (20 eyes) with risk proliferative diabetic retinopathy.In every patient a standard digital photograph of the fundus of both eyes size "tif"was made and each picture was subjected to mathematical analysis. The group ofpatients was divided into three sub-groups (patients with a normal finding,a non-proliferative finding and a finding of proliferative diabetic retinopathy).In the conclusion the authors provide evidence that with increasing severity ofthe finding on the retina also the number of vascular endings increases.

Key words:
diabetic retinopathy, mathematical processing of the retinal image,Adaptive Contrast Control (ACC), number of vascular endings


Autoři: P. Kolář *;  P. Štarha ***;  D. Hájek **;  E. Vlková *;  M. Druckmüller ***
Působiště autorů: Oční klinika FN, Brno-Bohunice*, přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. **Ústav patologické fyziologie Masarykovy univerzity, Brno, přednostaprof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. ***Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně,
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 3, p. 160-170
Kategorie: Články

Souhrn

Vpráci autoři ověřují, zda při hodnocení stupně závažnosti diabetické retinopatielzevyužítmetodumatematickéhozpracování obrazusítnicepomocí počítače.Tatometoda je založena na identifikaci cévních zakončení v zobrazené oblasti sítnice.Je stanoven předpoklad, že s růstem závažnosti nálezu roste i počet cévníchzakončení ve spojitosti s procesem neogeneze.Ke zjištění počtu cévních zakončení autoři používajímetodiku Adaptive ContrastControl (ACC). Speciálním postupem jsou identifikována cévní zakončení a jestanoven jejich počet na sledované ploše sítnice. Metoda umožňuje určit kroměpočtu cévních zakončení také celkovou délku cév, jejich objem, povrch, plochu,kterou pokrývají, a histogram velikosti průměru cév.Bylo vyšetřeno 19 pacientů (38 očí) se zcela fyziologickým nálezem na sítnici.Průměrný věk v souboru byl 37,3 roku. Dále bylo vyšetřeno 10 pacientů (20 očí) sestředně pokročilou a pokročilou diabetickou retinopatií a 10 pacientů (20 očí)s rizikovou proliferativní diabetickou retinopatií. U každého pacienta byla provedenastandardní digitální fotografie očního pozadí obou očí ve formátu „tif“a každý ze snímků byl podroben matematické analýze. Soubor pacientů byl rozdělenna 3 skupiny (pacienti s fyziologickým nálezem, nálezem neproliferativnía nálezem proliferativní diabetické retinopatie).Vzávěru autoři prokazují, že se zvyšujícím se stupněmzávažnosti nálezu na retiněroste i počet cévních zakončení.

Klíčová slova:
diabetická retinopatie, matematické zpracování obrazu sítnice,Adaptive Contrast Control (ACC), počet cévních zakončení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se