Mikrobiální záněty očnice u dětí


Microbial Inflammations in Children

The author evaluates in a retrospective study the incidence, diagnosis and causalagent and therapeutic results of microbial inflammations of the orbit. During theperiod from Jan.1 1997 till Dec.31 1999 66 children were hospitalized with thediagnosis of inflammation of the orbit. The mean age of the children was 6.2 years,the mean period of hospitalization 10.2 days.Chandler´s classification of inflammations of the orbit was used. The diagnosiswas established in collaboration by an ophthalmologist, otolyryngologist androentgenologist. The main cause of inflammations of the orbit was inflammationof the paranasal sinuses. The most frequent microbial agents were streptococci,staphylococci and Haemophilus influenzae.All patients were treated during hospitalization by antibiotics administered bythe i.v. route. Surgery was necessary in 8 patients - in 4 patients with an orbitalabscess and in 4 patients with a subperiostal abscess not responding to conservativetreatment. The operation was performed by an otolaryngologist using alwaysthe endonasal approach. The authors did not record in their group any permanentophthalmological complications resulting from the inflammation of the orbit.

Key words:
inflammations of the orbit, children, therapy


Autoři: O. Ondráček 1;  D. Janeček 2;  R. Autrata 1
Působiště autorů: Dětská oční klinika FNB a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc. 2Dětská ORL klinika FNB a LF MU, Brno, přednosta doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 3, p. 176-183
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii byly hodnoceny incidence, diagnostika, vyvolávající agensa výsledky terapie mikrobiálních zánětů očnice. Za období od 1. 1. 1997 do 31.12. 1999 bylo hospitalizováno 66 dětí s diagnózou zánětu očnice. Průměrný věkv souboru byl 6,2 roku, průměrná délka hospitalizace 10,2 dne.Byla použita Chandlerova klasifikace zánětů očnice. Diagnóza byla stanovena zaspolupráce oftalmologa, otolaryngologa a rentgenologa. Hlavní příčinou zánětůočnice byl zánět paranazálních dutin. Nejčastějšími mikrobiálními agens bylyzjištěny streptokoky, stafylokoky a Haemophilus influenzae.Všichnipacienti byli léčeni zahospitalizace intravenózněpodávanýmiantibiotiky.Chirurgická léčba byla nutná v 8 případech – u 4 pacientů s orbitálním abscesema u 4 pacientů se subperiostálním abscesem nereagujícím na konzervativní terapii.Chirurgický výkon byl proveden otolaryngologem výhradně za použití endonazálníhopřístupu. V našem souboru jsme nezaznamenali žádné trvalé očníkomplikace jako následek zánětu očnice.

Klíčová slova:
záněty očnice, děti, terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se