Spontánní redukce a absorpcekatarakt v dětském věku


Spontaneous Reduction and Absorption of Cataracts in Childhood

Theauthors giveanaccountonspontaneousreductionandabsorption of cataractsin nine children. The initial symptom where leukocoria predominated was asa rule detected already in infant age. In one case the affection was bilateral andwas manifested by partial pseudoaphakia. The observation comprised also classicalsecondary aphakia in a 4-year-old girl. Resorption of lenticular masses ofcataracts into the shape of membranous discs or reduced masses of a fibrouscharacter tookonaverage 18monthsonseveneyesandthisprocesswasassociatedwith vascular activity in four lenses. In two of these patients during resorptionpanuveitis was observed with a hyperergic response in humoral and cellularimmunity without obvious general antigenic action which caused atrophy of theoptic nerve. Surgical solution of cataract was used in four eyes, PC IOL wasimplantated in one patient which had a favourable effect on visual function.Histological examination was successful of the extracted reduced lens only in onecase. Inside the lenticular capsulewasamixture of the original fibrotically alteredcataract masses with ingrowing vascular tissue.

Key words:
lens, childhood, cataract, spontaneous absorption, spontaneous reduction,uveitis


Autoři: J. Krásný 1;  P. Kuchynka 1;  H. Lomíčková 3;  J. Šach 2
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 2Ústav patologie 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Mandys, CSc. 3Emeritní přednostka Dětské oční kliniky FN Motol a 2. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 5, p. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o spontánní redukci a absorpci katarakt u devíti dětí. Počátečnípříznak,kdepřevažovala leukokorie, byl většinouzachycenažv kojeneckémvěku.V jediném případě se jednalo o oboustranné postižení s obrazem částečné pseudoafakie.Do pozorování patřila i klasická sekundární afakie u čtyřleté dívky.Resorpce čočkových hmot katarakt na sedmi očích do podoby membranózníchterčíku či redukovaných hmot vazivového charakteru v průměru probíhala osmnáctměsíců a tento proces provázela cévní aktivita ve čtyřech čočkách. U dvoutěchto pacientů byla v průběhu resorbce pozorovaná panuveitida s hyperergníodpovědí v humorální a buněčné imunitě bez zřejmého celkového antigenníhopůsobení, která měla za následek atrofii zrakového nervu. K operativnímu řešeníkatarakt jsme přistoupili u čtyř očí, u jedné nemocné se podařilo aplikovat PCIOL, což mělo příznivý efekt na zrakovou funkci. Pouze v jediném případě sepodařilo histologicky zpracovat extrahovanou redukovanou čočku. Uvnitř čočkovéhopouzdra byla zastižena směs původních fibroticky změněných kataraktovýchhmot s vrůstající cévnatou tkání.

Klíčová slova:
čočka, dětství, katarakta, spontánní absorpce, spontánní redukceuveitida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se