Nový pohled na aberantní inervaceokohybných svalů


New View on Aberrant Innervation of the Oculomotor Muscles

Aberrant innervations of oculomotor muscles are a special group of clinicalentities, the common sign of which is an abnormal innervation of the oculomotormuscles with nerve fibres which originally were not meant for this purpose. Themajority of these anomalies develops during the embryonic period of lesions atthe level of nuclei of cranial nerves or peripheral fibres. Congenital aberrationsaffect most frequently n. VI, less frequently n. III and rarely n. IV. Acquiredaffections are most frequent in n. III. Abnormal innervation connections concernnot only oculomotor muscles but also muscles engaged in mastication and thoseof the upper eyelid. Clinically they are manifested as eyelid and facial synkinesias.Among aberrant innervations which lack an uniform terminology belong accordingto the more recent classification the following clinical units: Duan´s syndrome,synergic divergence, double-elevator palsy, misdirection syndrome, MarcusGunn phenomenon, some forms of congenital fibrous syndrome, trigemino-abducenssynkinesia, pseudohyperfunctionof the lower obliquemuscle,crocodile tearssyndrome, and aberrant affection of n. III. The authors describe the course,possible etiology of these anomalies and demonstrate, based on their own observations,clinical cases which can be explained by these mechanisms.

Key words:
congenital and acquired aberrant innervations, aplasia of the nucleiof oculomotor nerves, eyelid synkinesis, facial synkinesis


Autoři: M. Odehnal ;  J. Malec
Působiště autorů: Dětská oční klinika 2. LF UK, Praha Motol, přednosta doc. MUDr. J. Korynta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 5, p. 307-314
Kategorie: Články

Souhrn

Aberantní inervace okohybných svalů představují svéráznou skupinu klinickýchjednotek, jejichž společným znakem je anomální zásobení okohybných svalůnervovými vlákny, která jim původně nejsou určena. Většina těchto anomáliívzniká v embryonálním období lézí na úrovni jader hlavových nervů nebo periferníchvláken. Kongenitální aberace postihují nejčastěji n. VI., méně n. III.a raritně n. IV. Získané afekce jsou nejčastější u n. III. Anomální inervační konexemají vazby nejen na svaly okohybné, ale i žvýkací a svaly horního víčka. Klinickyse projevují jako víčkové a obličejové synkinéze. Mezi aberantní inervace, kterénemají jednotné názvosloví, se řadí podle novější klasifikace tyto klinické jednotky:Duanův syndrom, synergická divergence, double-elevator palsy, misdirectionsyndrom, Marcus Gunnův fenomén, některé formy kongenitálního fibrózníhosyndromu, trigemino-abducens synkinéza, pseudohyperfunkce dolního šikméhosvalu, syndrom krokodýlích slz a aberantní afekce n. III. Autoři popisují průběh,možnou etiologii těchto anomálií a na vlastním pozorování prezentují klinicképřípady, které se dají vysvětlit těmito mechanismy.

Klíčová slova:
kongenitální a získané aberantní inervace, aplazie jader okohybnýchnervů, víčkové synkinéze, faciální synkinéze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se